• Tạo hứng thú cho trẻ thích đến trường

    Học tập cần có động cơ Động cơ là điều thúc đẩy, sai khiến người ta làm điều gì đó, giống như đoàn tàu phải có “đầu máy” để kéo hay đẩy cho nó chuyển động. Trong hoạt động học tập của học sinh, xây dựng động cơ học tập là vô cùng cần thiết....

Subscribe to Góc giải trí