Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp