Bắc Giang hoàn thành kế hoạch Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

        Tính đến ngày 25/01/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thành công đại hội của 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch số 146/KH-LĐLĐ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 
        Công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội được các đơn vị triển khai hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo đại hội điểm Công đoàn huyện Yên Dũng để kịp thời rút kinh nghiệm cho các đơn vị, vì vậy 17/17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức đại hội đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Kết quả đã có 336 đồng chí (một đơn vị yêu cầu bầu thiếu 1) trúng cử vào ban chấp hành; trong đó nữ là 126 đồng chí, đảng viên là 320 đồng chí; số ủy viên tham gia ban chấp hành lần đầu là 197 đồng chí; tuổi bình quân là 43 tuổi. Trình độ chuyên môn trên đại học 74 đồng chí, đại học là 241 đồng chí, cao đẳng là 06 đồng chí, trung cấp nghề là 14 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 80 đồng chí, trung cấp là 180 đồng chí. Số ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn là 80 đồng chí (một đơn vị yêu cầu bầu thiếu 01) trong đó nữ là 21 đồng chí, đảng viên là 77 đồng chí; trình độ chuyên môn trên đại học 20 đồng chí, đại học là 60 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 20 đồng chí; trung cấp là 48 đồng chí. Đại hội các đơn vị đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đi dự đại hội công đoàn cấp trên đảm bảo về thành phần, cơ cấu, số lượng, chất lượng theo quy định./. 

                                                                                        Phạm Văn Thường                                                                               Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Chuyên mục: