Một số hình ảnh tặng quà Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn


Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty TNHH Unico Global VN, huyện Yên Dũng


Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Việt Pan Pacific, thành phố Bắc Giang


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty TNHH Philko Vina, huyện Hiệp Hòa


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty TNHH MTV Việt Pan Pancific World, huyện Hiệp Hòa


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng số tiền cho 2 công nhân từ quỹ Mái ấm Công đoàn tại Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong, huyện Hiệp Hòa


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong, huyện Hiệp Hòa


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ 10 hộ gia đình tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty CP Môi trường và Đô thị Bắc Giang, thành phố Bắc Giang


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty CP May Năm Châu, huyện Lạng Giang


Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 1 thùng quà tại UBND xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế


Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại Công ty CP May Yên Thế, huyện Yên Thế


Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà tại UBND xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế

                                                                Phương Thảo                                                                                                            Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh 

Chuyên mục: