Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Bắc Giang là một tỉnh miền núi có vị trí nằm chuyển tiếp giữa các tỉnh phía Đông Bắc với các tỉnh đồng bằng Sông Hồng và Thủ đô Hà Nội. Với vị trí tương đối thuận lợi là điều kiện để tỉnh Bắc Giang đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây cùng với quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giá trị tổng sản phẩm xã hội, giá trị nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ cũng như tốc độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài đều tăng nhanh. Từ năm 2013 đến nay, cùng với sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế trong nước; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, bình quân đạt trên 9,5%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị tổng sản phẩm xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ hàng năm đều tăng; giao thông, vận tải và bưu điện tiếp tục được đầu tư nâng cấp, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội phát triển; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đạt được những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Giang. Có thể khẳng định, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang đã và đang phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang từ một tỉnh nông nghiệp trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn; nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng; tình trạng vi phạm pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn vẫn còn xảy ra đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2013 - 2018) cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự phát triển của các doanh nghiệp  thuộc các thành phần kinh tế ở các cụm công nghiệp, khu công nghiệp những năm gần đây đã làm cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng từ 128.730 người lên 167.637 người (tăng 38.907 người so với đầu nhiệm kỳ), đa dạng về cơ cấu, chất lượng lao động có phần được nâng lên, song đồng thời cũng là vấn đề không nhỏ đặt ra cho tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức triển khai, chỉ đạo có hiệu quả trên một số lĩnh vực công tác như:

- Đã tập trung hướng mạnh các hoạt động công đoàn về cơ sở, đặc biệt với những công đoàn cơ sở sản xuất kinh doanh mới được thành lập, có đông công nhân lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, tư vấn cho công đoàn cơ sở, công nhân lao động giải quyết các tranh chấp lao động xảy ra, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; công đoàn cơ sở từng bước nâng cao vai trò đại diện cho công nhân lao động ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được các cấp công đoàn quan tâm, trong nhiệm kỳ đã hướng dẫn, tư vấn cho công nhân lao động khởi kiện ra tòa án đối với 01 công ty do nợ bảo hiểm xã hội; tư vấn, hướng dẫn cho 01 đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở khởi kiện doanh nghiệp ra tòa án về hành vi vi phạm pháp luật lao động và công đoàn; thành lập các đoàn công tác đến làm việc tại 06 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài và khởi kiện các doanh nghiệp ra tòa án. Nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm, các cấp công đoàn đã tham mưu, đề nghị chuyên môn có các chế độ thưởng Tết cho người lao động; từ đầu nhiệm kỳ đên nay đã phối hợp tặng 386.985 suất quà, 5.460 vé xe cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 69,023 tỷ đồng;

- Công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên coi trọng, tập trung chủ yếu trên các nội dung như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền Hiến pháp, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Thực hành tiết kiệm, Luật Phòng chống, tham nhũng, lãng phí, Luật An toàn giao thông, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động…  Đặc biệt đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân, viên chức, lao động; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.   

- Phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được duy trì nề nếp. Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã được phát động có nội dung, hình thức phong phú như: Phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Hai tốt” của ngành giáo dục, đào tạo; phong trào “Y đức” của ngành y tế; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới"; cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”… Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc. 5 năm qua, hưởng ứng các phong trào do công đoàn tổ chức, phát động, công nhân,viên chức, lao động trong tỉnh đã thực hiện được 506 công trình, sản phẩm, tổng giá trị đầu tư 1.466 tỷ đồng; có 11.443 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; việc đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới công tác quản lý được áp dụng mang lại giá trị làm lợi trên 8,745 tỷ đồng. Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị có đời sống văn hóa” cũng đã đạt được kết quả tốt, hàng năm, có trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; năm 2016 có 1.792/2.061 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 86.9%, vượt 6,9% so với chỉ tiêu của Đại hội); có 148.829/163.144 gia đình công nhân, viên chức, lao động đạt gia đình văn hóa (đạt 91.2% vượt 6,2% so với chỉ tiêu Đại hội). Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được triển khai sâu rộng trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Nhiệm kỳ qua, có 336.780 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (bình quân đạt trên 80% nữ CNVCLĐ/tổng số nữ).

- Hoạt động xã hội của công đoàn đã mang lại nhiều kết quả khích lệ, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa -Trường Sa” được 4,369 tỷ đồng và 129.895 tin nhắn (trị giá trên 1,8 tỷ đồng); ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, xây dựng bệnh xá tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa và Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh Bắc Giang được 1,634 tỷ đồng; ủng hộ cho công nhân, viên chức, lao động, nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết được hơn 783 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra được 657,3 triệu đồng.

- Xác định công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn, chính vì vậy trong 5 năm qua tổ chức  công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn được củng cố, phát triển và mở rộng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, song các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Nhiệm kỳ qua toàn tỉnh đã kết nạp 70.600 đoàn viên (đạt 235% chỉ tiêu Đại hội); thành lập 266 công đoàn cơ sở (đạt 266% chỉ tiêu Đại hội). Số đoàn viên công đoàn tăng thực tế trong nhiệm kỳ là 46.669 đoàn viên, số công đoàn cơ sở tăng thực tế là 144 công đoàn cơ sở.

- Việc giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng cũng được các cấp công đoàn quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 9.369 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng về Đảng, có 7.975 công nhân viên chức, lao động được kết nạp Đảng (đạt 125% chỉ tiêu Đại hội). Hoạt động kiểm tra của công đoàn cũng được ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra; ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.813 cuộc (4.011 cuộc kiểm tra cùng cấp và 1.802 cuộc kiểm tra cấp dưới); kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn được 7.079 cuộc (có 5.230 cuộc kiểm tra cùng cấp và 1.849 cuộc kiểm tra cấp dưới). Thông qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm góp phần củng cố và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho 02 công nhân lao động tiêu biểu; tặng bằng lao động sáng tạo cho 26 cá nhân; có 801 tập thể, 2.124 cá nhân đã được cấp, các ngành khen thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 04 cờ thi đua, 04 bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 02 cờ thi đua hạng nhì và hạng ba; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 01 bằng khen...

Tuy nhiên, nhìn lại một nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động chưa kịp thời, công tác tuyên truyền, giáo dục chưa phong phú, chưa phù hợp với từng đối tượng người lao động. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách còn hạn chế, phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, chất lượng chưa cao. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn ở khu vực ngoài nhà nước còn khó khăn, tình hình vi phạm pháp luật đặc biệt là vi phạm Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn ở nhiều doanh nghiệp còn diễn ra phổ biến.

Đứng trước tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp. Việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng; vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách; trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức của công nhân, viên chức, lao động về chính trị, ý thức giai cấp, ý thức dân tộc gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện có hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X). Tập trung quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII.    

2. Phát huy tốt vai trò đại diện của công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tập trung hướng về doanh nghiệp, đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền thưởng, sử dụng quỹ phúc lợi tập thể… Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo”; “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua "Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới"…

5. Phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

6. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, quan tâm tới các thiết chế văn hóa cho công nhân lao động, đặc biệt vấn đề nhà ở cho công nhân lao độngcó thu nhập thấp; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Từ bài học thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ VXI nhiệm kỳ 2013 – 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, đẩy mạnh hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Văn Cảnh -  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

Chuyên mục: