Liên đoàn Lao động tỉnh nhận bàn giao Trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018

          Ngày 20/12/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh nhận bàn giao Trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018 từ Hội Cựu chiến binh tỉnh - Trưởng Khối thi đua năm 2017. Dự buổi bàn giao có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, trưởng các ban tham mưu về công tác thi đua khen thưởng của hai cơ quan.


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh (bên trái), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhận bàn giao hồ sơ của khối thi đua từ đồng chí Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 

         Theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, hàng năm, các đơn vị trong Khối thi đua luân phiên làm trưởng khối để tổ chức các hoạt động trong Khối thi đua. Trưởng khối có nhiệm vụ sửa đổi quy chế hoạt động, nội dung tiêu chí bảng chấm điểm; xây dựng chương trình, kế hoạch, điều hành hoạt động của Khối thi đua; tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết, bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua; tổ chức và thực hiện một số hoạt động khác của Khối thi đua.

         Tại buổi bàn giao, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã nhận bàn giao hồ sơ từ Trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2017 gồm: Sổ theo dõi công tác thi đua của Khối, quy chế hoạt động, bảng chấm điểm. Dự kiến trung tuần tháng 01 năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018.

Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: