LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚi VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI”

Sáng ngày 06/12/2017, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình đẳng giới và hạnh phúc gia đình” dành cho các đồng chí là cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ nữ công các cấp trong tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bác sĩ Hồ Mai Hoa, giảng viên quốc gia về sức khỏe sinh sản - Bộ Y tế cung cấp những kiến thức cơ bản về giới bình đẳng giới, kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình dựa trên yếu tố giới. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; có những hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự ổn định và phát triển của xã hội. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 25/11 đến ngày 25/12/2017./.

Ban Nữ công.

Chuyên mục: