Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay của công đoàn để phát triển kinh tế gia đình

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đang đang quản lý 2 nguồn quỹ cho CNVCLĐ vay với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, đó là Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ “Tiết kiệm vì nữ CNVCLĐ nghèo” với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Trong những năm qua, từ hai nguồn vốn này, CNVCLĐ trong tỉnh đã triển khai các dự án nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho các hộ gia đình CNVCLĐ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàng năm, trên cơ sở nguồn vốn thu hồi và nhu cầu của các đoàn viên, các cấp công đoàn tiến hành thẩm định, lựa chọn các đối tượng vay vốn, quan tâm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nguồn lao động dôi dư, có khả năng sử dụng vốn vay đúng mục đích để tiến hành các thủ tục cho vay vốn theo quy định. Hiện nay, từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội các địa phương hướng dẫn, thẩm định 30 dự án với 71 hộ gia đình đoàn viên công đoàn được vay vốn, với mức từ 15 đến 25 triệu đồng/01 dự án đã tạo việc làm cho 227 lao động. Quỹ "Tiết kiệm vì nữ công nhân, viên chức, lao động nghèo" do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý đã giải quyết cho 110 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với mức 10 triệu đồng/người, tạo thêm việc làm cho 125 lao động.

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay từ hai nguồn quỹ trên tại một số hộ gia đình CNVCLĐ được vay vốn. Qua kiểm tra cho thấy nguồn vốn đã được giải ngân an toàn, đúng đối tượng, đúng tiến độ, giải quyết kịp thời nhu cầu vốn của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Các hộ gia đình đoàn viên công đoàn được vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, đảm bảo hoàn trả tiền gốc và lãi đúng quy định. Nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi cùng với nguồn vốn của gia đình, các hộ gia đình đã đầu tư thực hiện các mô hình, dự án như: chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, trồng rừng..., giúp tạo thêm việc làm, tăng thu nhập mỗi tháng từ 1.500.000 đồng đến 2.800.000 đồng.Nhiều dự án như trồng mới cây ăn quả vải, nhãn, na, thanh long, bưởi diễn; chăn nuôi bò sinh sản; mở cửa hàng kinh doanh..., mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình là dự án trồng mới cây ăn quả của hộ gia đình anh Hoàng Minh Thành, đoàn viên Công đoàn Dân Đảng huyện Lạng Giang. Tháng 5 năm 2016, anh Thành được vay vốn với số tiền 25 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm; cùng với nguồn vốn của gia đình, anh đã triển khai dự án trồng dứa trên diện tích 0,5ha đất đồi. Từ khi vay vốn thực hiện dự án đến nay, mỗi năm gia đình anh thu hoạch được gần 10 tấn dứa, thu về trên 80 triệu đồng, trừ chi phí giống, phân bón và công chăm sóc, vẫn còn lãi trên 30 triệu đồng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Mô hình nuôi trồng bèo hoa dâu của hộ gia đình chị Dương Thị Ân, đoàn viên Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu đất và phân bón vùng trung du, huyện Hiệp Hòa. Năm 2016, chị được vay vốn từ Quỹ tiết kiệm vì nữ CNVCLĐ nghèo với số tiền 10 triệu đồng, cùng với nguồn vốn của gia đình, chị đã triển khai nuôi trồng bèo hoa dâu để bán cho các công ty sản xuất dược liệu, trên diện tích 20 sào Bắc Bộ; với nguồn lao động sẵn có của gia đình, trừ các chí phí đầu tư như: thuê cày bừa, giống, phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật..., mỗi năm mô hình cho thu nhập hơn 100 triệu đồng giúp tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Anh Hoàng Minh Thành, đoàn viên Công đoàn Dân Đảng huyện Lạng Giang bên mô hình trồng dứa trên đất đồi

Để quản lý và phát huy hiệu quả vốn vay, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương hướng dẫn, thẩm định và phân bổ các nguồn vốn vay hợp lý, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án và hướng dẫn, tư vấn cho đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao hơn.

Hương Mơ