CĐ Viên chức tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày 15/8/2017, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 150 cán bộ là chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, kế toán CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Thị Thủy - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phổ biến, trao đổi các nội dung về những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS; về xây dựng CĐCS vững mạnh, hoạt động của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; công tác quản lý sử dụng tài chính công đoàn; công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP.

Cũng tại đây, các học viên đã được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, phát sinh trong thực tế tổ chức hoạt động ở công đoàn cơ sở. Với các nội dung thiết thực của hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhất là những đồng chí mới được bầu vào ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và được phân công làm kế toán công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đã được trang bị và bồi dưỡng các kiến thức về nghiệp vụ và kỹ năng công tác của người cán bộ công đoàn, từ đó giúp cho việc xây dựng, triển khai tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn ở cơ sở./.

CĐ Viên chức tỉnh