Quy định về màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam

Ngày 14/7/2017, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  ban hành Quyết định số 1257/QĐ-TLĐ “Quy định màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam”.

Theo đó, đối tượng thực hiện quy định này là các cấp công đoàn trong cả nước cụ thể:

1. Màu sơn bên ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị, áp dụng đối với tất cả các  cơ quan, đơn vị và các thiết chế khác thuộc hệ thống công đoàn nơi có trụ sở làm việc riêng.

2. Màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam, áp dụng đối với cán bộ công đoàn các cấp từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến công đoàn cơ sở.

Nguyên tắc chung là thống nhất một mẫu màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị và các thiết chế khác thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam; thống nhất màu sắc, mẫu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

Thống nhất màu sơn bên ngoài trụ sở, cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam là màu vàng nhạt.

Thống nhất đồng phục màu áo sơ mi cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam là màu xanh lam.

Quy định thống nhất mặc vào các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần; các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, của tổ chức Công đoàn, của cơ quan,  đơn vị; các hội nghị, hội thảo, đại hội, các hoạt động lớn tập trung do tổ chức Công đoàn triệu tập, tổ chức; cán bộ công đoàn khi đi công tác tại cơ sở, tiếp xúc, đàm phán với các đối tác, tiếp khách quốc tế,...

                                                                        Dương Đức Tuấn
                                                Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh
                                                      (Theo nguồn Báo Người Lao Động)