Đại hội Công đoàn huyện Yên Dũng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 03/7/2017, Đại hội Công đoàn huyện Yên Dũng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức, thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các Ban của LĐLĐ tỉnh, chủ tịch các công đoàn cấp trên cơ sở trong tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, giám đốc các doanh nghiệp và 167 đại biểu đại diện cho trên 10.000 đoàn viên công đoàn toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2012-2017, bám sát vào sự lãnh đạo của huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của huyện Yên Dũng đã đạt kết quả tốt. Tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở đã chủ động thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đoàn viên, người lao động. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổ chức hiệu quả “Tháng công nhân” với các nội dung và hoạt động phong phú, sôi nổi. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn phối hợp thường xuyên thực hiện; trong 5 năm đã có 850 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, 84,6% CNVCLĐ khu vực hành chính, sự nghiệp đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 70,4% CNVCLĐ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt lao động loại A, trên 1.400 chiến sỹ thi đua các cấp; hoạt động nhân đạo từ thiện được CNVCLĐ trên địa bàn huyện tích cực tham gia đóng góp được trên 6,7 tỷ đồng; 93/144 CĐCS xây dựng quỹ “Tương trợ đời sống” với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, tổ chức công đoàn trong huyện đã kết nạp mới 6.100 đoàn viên (đạt 407,1% chỉ tiêu kế hoạch)… Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 2 cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đã tập trung thảo luận việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời xác định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Các nhiệm vụ tập trung chỉ đạo đó là: thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; đổi mới nội dung chất lượng hoạt động công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ huyện vững mạnh toàn diện. Đại hội đã tín nhiệm bầu 23 đồng chí vào BCH LĐLĐ huyện khóa VIII, bầu 15 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII./.

Lê Thị Long

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa XVIII

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng ra mắt Đại hội