Hội nghị lần thứ 9 BCH Tổng LĐLĐVN: Đổi mới tư duy, tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch TLĐ

Chiều ngày 05.1, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) khai mạc. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Thanh Sơn, đại diện một số ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ cùng dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh, năm 2016 là năm Tổng LĐLĐVN quyết định và ban hành nhiều chủ trương lớn, quan trọng. Một số chủ trương mới đã tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam như: Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới; Đề án xây dựng các thiết chế phục vụ đoàn viên, CNLĐ trong các KCN, KCX, thực hiện chăm lo thiết thực cho đoàn viên và NLĐ thông qua việc ký kết hợp tác chương trình ưu đãi tiết giảm 10% kinh phí hành chính cho hoạt động phong trào ở tất cả các cấp CĐ...

Báo cáo hoạt động CĐ năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải cho biết: Năm 2016 được chọn là “Năm phát triển đoàn viên”Với sự nỗ lực của các cấp CĐ, tính đến 31/11/2016, cả nước kết nạp mới được 1.084.058 đoàn viên (đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch năm). Từ đầu nhiệm kỳ 2013-2018 đến nay, đây là năm đầu tiên hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm của cả hệ thống tổ chức CĐ. Hiện nay, CĐVN có 9.636.417 đoàn viên và 125.561 CĐCS.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách được chú trọng. Tổng LĐLĐVN đã tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ CĐ, các chuyên gia góp ý 143 dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư... Tổng LĐLĐVN đã chủ động nghiên cứu, tham gia với Hội đồng Tiền lương quốc gia điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng 7,3%; đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện, tổ chức nghiên cứu để tham gia sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012.

Hoạt động đại diện NLĐ khởi kiện thành công đã góp phần nâng cao niềm tin của NLĐ đối với tổ chức CĐ. Tiêu biểu, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh có 2 CĐ cấp trên cơ sở đại diện tố tụng tại Tòa án, bảo vệ thành công cho 916 trường hợp với tổng số tiền nhận được là trên 3,8 tỉ đồng; LĐLĐ TP Đà Nẵng bảo vệ quyền lợi cho 19 LĐ, được doanh nghiệp trả 3,6 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thôi việc cho NLĐ; Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho 1.252 NLĐ giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án, tham gia bảo vệ NLĐ tại Tòa án 78 vụ với số tiền người lao động được bồi thường là 1,7 tỉ đồng... CĐ các cấp tham gia tổ chức 20.514 cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật đối với NLĐ, trong đó một số CĐ các tỉnh, ngành đã trực tiếp ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra giám sát được 719 cuộc.

Các cấp CĐ có chú trọng thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”. Theo khảo sát của CĐ, có 25.545 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ, chiếm 58,7% tổng số doanh nghiệp có tổ chức CĐ, trong đó có 18.248 doanh nghiệp có mức ăn ca từ 15.000 đồng trở lên. Đặc biệt, có 1.085 CĐCS đối thoại, thương lượng thành công nâng giá trị bữa ăn ca của 311.631 NLĐ từ 15.000 đồng trở lên. Những nỗ lực của CĐ các cấp đã góp phần mang lại cho nhiều NLĐ có được bữa ăn giữa ca chất lượng hơn và an toàn thực phẩm, là điều kiện cần thiết để đảm bảo sức khỏe, duy trì năng suất lao động.

Các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ tình hình thực hiện tại ngành, địa phương về hoạt động đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định hạn chế ngừng việc tập thể và đình công; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện khởi kiện các DN vi phạm pháp luật BHXH, Luật Công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở...

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, các cấp CĐ đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng cũng như giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ... Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ ngày càng được chú trọng; việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến tạo môi trường ổn định góp phân thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh...

Cơ bản tán thành những nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức Công đoàn năm 2017, tuy nhiên, theo đồng chí Trương Hòa Bình, tổ chức Công đoàn cần tập trung vào các nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục chủ động phối hợp với Chính phủ và các bộ, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham mưu những vấn đề bức xúc trong CNLĐ; Chủ động thực hiện quyền đại diện, chăm lo cho đoàn viên và NLĐ thông qua việc bảo vệ NLĐ tị tòa án theo quy định củ pháp luật; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chú trọng phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ nhấ là CNLĐ đoàn viên CĐ trong các KCN, KCX; Đổi mới tư duy, tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động CĐ cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; Chuẩn bị tốt nhân sự, sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN trình Đại hội lần thứ XII CĐVN, chú trọng nghiên cứu dự báo tình hình để có cơ sở định hướng những nhiệm vụ chiến lược của tổ chức CĐVN trong nhiệm kỳ 2018-2023...

“Để tạo điều kiện cho Công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, tôi đề nghị các Bộ, Ban, ngành trung ương cần khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trong việc thực thi các Hiệp định đã ký kết với các nước trên thế giới; phối hợp với Tổng LĐLĐVN xây dựng trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; kịp thời có các văn bản hướng dẫn thực hiện để chủ trương của Đảng, luật pháp, cơ chế chính sách của Nhà nước sớ đi vào cuộc sống, tăng cường và củng cố niềm tin của đoàn viên và NLĐ vào Đảng và Nhà nước. Các thành ủy, tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Công đoàn ở địa phương... Trước mắt, các cấp CĐ cần phối hợp với doanh nghiệp, báo cáo các cấp ủy đảng để tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu, đảm bảo mọi người lao động đều có tết”- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch TLĐ Nguyễn Văn Ngàng nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Chủ tịch TLĐ Bùi Văn Cường trao Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch TLĐ.

Tổng LĐLĐVN đã khen thưởng Cờ thi đua, Bằng khen TLĐ cho 58 LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và CĐ CTy trực thuộc TLĐ đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên năm 2016 và giai đoạn 2013-2016./.

Theo www.congdoanvn.org.vn