Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bắc Giang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG ĐOÀN BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 50 đường Á Lữ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.851.679

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bắc Giang tiền thân là Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bắc Giang được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1049/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.   

Hiện nay, Trung tâm đang có thế mạnh về các lĩnh vực:

  * Đào tạo hệ sơ cấp các nghề:

 - May công nghiệp

- Cơ khí

- Điện dân dụng

 * Tư vấn về học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh.

 * Liên kết với các trường cao đẳng, đại học trong việc tuyển sinh, đào tạo.

Chuyên mục: