Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

- Cơ sở 1: Số 68, đường Lê Hồng Phong, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02403.529.766

- Cơ sở 2: Số 50, đường Á Lữ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403.536.366

Email: nhavanhoalaodongtinh@gmail.com

 

Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 1289/QĐ-TLĐ ngày 15/10/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, nằm trong hệ thống các Nhà Văn hóa Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

1. Về điều kiện hoạt động

a) Cơ sở vật chất:

Nhà VHLĐ tỉnh được xây dựng trên khuôn viên có diện tích 7.900 m2; diện tích xây dựng là 2.040 m2, sàn sử dụng là 3.500 m2. Có 01 hội trường lớn với sức chứa 450 đại biểu; 01 hội trường nhỏ với sức chứa 145 đại biểu; 10 phòng chức năng và 02 phòng làm việc của lãnh đạo, cán bộ.

- Hội trường đã được trang bị cơ bản đầy đủ các thiết bị như: bàn ghế, loa máy âm thanh, ánh sáng, điều hòa, sân khấu … để phục vụ các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội diễn ở các quy mô khác nhau.

- Các phòng chức năng đã trang bị các điều kiện cơ bản để phục vụ cho các hoạt động liên kết mở các lớp đạo tạo, các câu lạc bộ...

b) Bộ máy tổ chức, cán bộ:

Hiện nay, Nhà VHLĐ tỉnh có Giám đốc, 01 phó giám đốc và Phòng: Tổ chức - Hành chính - Tài vụ.

2. Về chức năng, nhiệm vụ   

a) Chức năng:

Nhà VHLĐ tỉnh là trung tâm hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; tập hợp, tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang; trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao cho cán bộ hạt nhân phong trào ở cơ sở; nơi thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trên địa bàn trong tỉnh đến học tập, vui chơi, giải trí, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, thể thao lành mạnh.

b) Nhiệm vụ:

 - Tuyên truyền, phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức Công đoàn yêu cầu.

- Tổ chức các đội nhóm, các câu lạc bộ; tổ chức, đăng cai các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền, vui chơi, giải trí, các hình thức tập huấn, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu, tài năng và sở thích lành mạnh của công nhân, viên chức, lao động, nhất là CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp, vùng sâu, vùng xa… đáp ứng yêu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mọi đối tượng trong quần chúng, bồi dưỡng cán bộ hạt nhân cho phong trào cơ sở trong hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Giang.

- Tổ chức và phục vụ các hoạt động có thu trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể dục, thể thao, hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ và các dịch vụ văn hóa khác phù hợp với các quy định của Nhà nước và phù hợp với chức năng của Nhà Văn hóa Lao động…để bổ sung kinh phí hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất và dành một phần thu chăm lo cho đời sống cán bộ, nhân viên.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển cơ sở vật chất, nguồn vốn được giao. Thực hiện đầy  đủ nghĩa vụ với nhà nước và tổ chức Công đoàn. Xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, đặc biệt với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông để thực hiện hiệu quả công việc của mình.

c) Quyền hạn:

- Nhà Văn hoá Lao động có quyền hạn và nghĩa vụ như một đơn vị hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - thể thao của nhà nước, tổ chức Công đoàn cấp tương đương.

- Được đề nghị xếp hạng theo quy định của Nhà nước.

- Được ngân sách nhà nước và kinh phí công đoàn hỗ trợ khi sửa chữa bảo dưỡng lớn, xây dựng cơ bản hoặc một phần kinh phí hoạt động cho những nơi thật sự khó khăn.

- Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực huy động theo quy định của pháp luật đảm bảo sự thống nhất của Công đoàn cấp trên và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 - Được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà Văn hoá Lao động và có sự thống nhất của Công đoàn cấp trên và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động.

- Được sử dụng nguồn thu từ các hoạt động thường xuyên (kể cả dịch vụ) để đầu tư cơ sở vật chất; chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn kinh phí của Nhà Văn hóa Lao động; chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo phân cấp quản lý của công đoàn và quy định của pháp luật./.

Một số hình ảnh của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Băc Giang:

Toàn cảnh Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang cơ sở 1

 

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang cơ sở 2

 

Lớp múa dân gian

Lớp học Yoga

Lớp học Tiếng Anh

Chuyên mục: