Cơ quan LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

 

Tên cơ quan: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 39 đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, tp Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.550.628 - Fax: (0240) 3.550.628

Email: liendoan_ld_vt@bacgiang.gov.vn

Website: http://ldldbacgiang.org.vn

I. THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

II. CÁC BAN 

VĂN PHÒNG

Email: vp_ldld@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 0240 3.854.560

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Kim Lan

Email: lanntk_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hiền

Email: hienntt_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Văn Minh

Email: minhbv_ldld@bacgiang.gov.vn

Nhân viên: Dương Thanh Hoa

Nhân viên: Lê Thị Hương

Lái xe: Nguyễn Minh Cường

Lái xe: Lý Văn Viết

BAN TÀI CHÍNH

Email: btc_ldld@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.859.586

Trưởng ban: Ngô Đức Hải

Email: haind_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Ngô Đức Kiên

Email: kiennd_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai Anh

Email: anhntm_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên: Thân Khánh Chi

Email: chitk_ldld@bacgiang.gov.vn

BAN TỔ CHỨC

Email: bantc_ldld@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.854.410

Trưởng ban: Hoàng Văn Tình

Email: tinhhv_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Phạm Văn Thường

Email: thuongpv_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên: Hà Thị Hiển

Email: hienht_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên :Nguyễn Ngọc Hằng

Email: hangnn_ldld@bacgiang.gov.vn

BAN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT

Email: bancspl_ldld@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.854.437

Trưởng ban: Diêm Bích Liên

Email: liendb_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Thêm

Email: themnt_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Nguyễn Quang Tuấn

Email: tuannq_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mơ

Email: mont_ldld@bacgiang.gov.vn

BAN TUYÊN GIÁO

Email: bantg_ldld@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.550.311

Trưởng ban: Dương Đức Tuấn

Email: tuandd_ldld@bacgiang.gov

Phó Trưởng ban: Ngô Duy Yên

Email: yennd_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên: Trịnh Thị Hương

Email: huongtt_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên: Thân Thị Mai Liên

Email:  lienttm_ldld@bacgiang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Huyền

Email: huyennt_ldld@bacgiang.gov.vn

BAN NỮ CÔNG

Email: bannc_ldld@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.550.310

Trưởng ban: Nguyễn Thị Kim Thanh

Email: thanhntk_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Lê Thị Thu Hương

Email: huongltt_ldld@bacgiang.gov.vn

ỦY BAN KIỂM TRA

Email: ubkt_ldld@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.550.312

   Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Điệp

Email: diepnh_ldld@bacgiang.gov.vn

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG TỈNH

Email: cd_nvhlaodong@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.854.563

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kiêm Giám đốc: Ngô Biên Cương

Email: cuongnb_ldld@bacgiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Thanh Hải

Nhân viên: Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên: Từ Hạnh Nguyên

Nhân viên: Nguyễn Thị Thơm

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG ĐOÀN BẮC GIANG

Email: cd_ttdaynghe@bacgiang.gov.vn

Điện thoại: 02403.3.855.768

Giám đốc: Nguyễn Khắc Điều

Chuyên viên: Nguyễn Khánh Quyên

Nhân viên: Đinh Văn Hẹn

Nhân viên: Lê Thị Bích Liên

Nhân viên:Ngô Thanh Thủy

 

Chuyên mục: