Hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang

I. CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Công Phụ, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.550.628 - Fax: (0240) 3.550.628

Email: liendoan_ld_vt@bacgiang.gov.vn 

Website: http://ldldbacgiang.org.vn

TRỤ SỞ CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

II. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. LĐLĐ huyện Tân Yên

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch

Nguỵ Văn Tuệ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Dịu

Chuyên viên

Đặng Quang Dũng

Chuyên viên

2. LĐLĐ huyện Yên Thế

Vi Văn Ba

Chủ tịch

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

Trần Thị Hến

Chuyên viên

3. LĐLĐ huyện Hiệp Hòa

Hoàng Trung Hiếu

Chủ tịch

Nguyễn Bá Binh

Phó Chủ tịch

Vũ Tùng

Chuyên viên

4. LĐLĐ huyện Việt Yên

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

Đỗ Mạnh Cường

Phó Chủ tịch

Lê Thị Thu

Chuyên viên

Tạ Văn Hiếu

Chuyên viên

5. LĐLĐ huyện Yên Dũng

Hoàng Trọng Đông

Chủ tịch

Lương Thị Ninh

Phó Chủ tịch

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

6. LĐLĐ huyện Lạng Giang

Dương Văn Nhu

Chủ tịch

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Phó Chủ tịch

Hoàng Xuân Phương

Chuyên viên

Dương Thị Yến

Chuyên viên

7. LĐLĐ huyện Lục Nam

Vũ Trí Khiêm

Chủ tịch

Vũ Thị Nết

Phó Chủ tịch

Vũ Văn Thăng

Chuyên viên

Giáp Thị Hiếu

Chuyên viên

8. LĐLĐ huyện Lục Ngạn

Nguyễn Đức Quân

Chủ tịch

Lê Như Tùng

Phó Chủ tịch

Nông Thị Hoan

Chuyên viên

9. LĐLĐ huyện Sơn Động

Nguyễn Phồn Sượng

Chủ tịch

Ngọc Đức Minh

Phó Chủ tịch

 

10. LĐLĐ thành phố Bắc Giang

Bùi Văn Khước

Chủ tịch

Ngô Đức Trung

Phó Chủ tịch

Bùi Thị Kim Ngọc

Phó Chủ tịch

Hoàng Thị Hường

Chuyên viên

Lê Thị Bích Liên

Chuyên viên

 

Chuyên mục: