Hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang

I. CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Công Phụ, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.550.628 - Fax: (0240) 3.550.628

Email: liendoan_ld_vt@bacgiang.gov.vn 

Website: http://ldldbacgiang.org.vn

TRỤ SỞ CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

BỘ MÁY TỔ CHỨC CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

 

Thường trực LĐLĐ tỉnh

Nguyễn Văn Cảnh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Nguyễn Văn Bắc

Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh

Lê Đức Thọ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Ban Tài chính

Ngô Đức Kiên

Trưởng Ban Tài chính

Nguyễn Quang Tuấn

Phó Trưởng Ban Tài chính

Bùi Văn Minh

Phó Trưởng Ban Tài chính

Nguyễn Thị Mai Anh

Chuyên viên Ban Tài chính

Thân Khánh Chi

Chuyên viên Ban Tài chính

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên Ban Tài chính

Nguyễn Ngọc Hằng

Chuyên viên Ban Tài chính

Nguyễn Minh Cường

Nhân viên Ban Tài chính

Lý Văn Viết

Nhân viên Ban Tài chính

Lê Thị Hương

Nhân viên Ban Tài chính

Dương Thanh Hoa

Nhân viên Ban Tài chính

Ban Tuyên giáo – Nữ công

Dương Đức Tuấn

Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công

Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên Ban Tuyên giáo – Nữ công

Trịnh Thị Hương

Chuyên viên Ban Tuyên giáo – Nữ công

Ban Chính sách – Pháp luật và Quan hệ lao động

Diêm Bích Liên

Trưởng Ban CS-PL&QHLĐ

Nguyễn Khắc Điều

Phó Ban CS-PL&QHLĐ

Nguyễn Thị Thanh Loan

Chuyên viên Ban CS-PL&QHLĐ

Nguyễn Thị Mơ

Chuyên viên Ban CS-PL&QHLĐ

Đỗ Thị Thanh

Chuyên viên Ban CS-PL&QHLĐ

Ban Tổ chức – Kiểm tra

Hoàng Văn Tình

Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT

Nguyễn Hồng Điệp

Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT

Phạm Văn Thường

Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra

 

II. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. LĐLĐ huyện Tân Yên

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch

Nguỵ Văn Tuệ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Dịu

Chuyên viên

Đặng Quang Dũng

Chuyên viên

2. LĐLĐ huyện Yên Thế

Lưu Văn Thắng

Chủ tịch

Nguyễn Hà Phương

Phó Chủ tịch

Trần Thị Hến

Chuyên viên

3. LĐLĐ huyện Hiệp Hòa

Ngô Quang Tuấn

Chủ tịch

Nguyễn Bá Binh

Phó Chủ tịch

Tạ Văn Hiếu

Chuyên viên

4. LĐLĐ huyện Việt Yên

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

Đỗ Mạnh Cường

Phó Chủ tịch

Lê Thị Thu

Chuyên viên

Ninh Thị Nga

Chuyên viên

5. LĐLĐ huyện Yên Dũng

Hoàng Trọng Đông

Chủ tịch

Lương Thị Ninh

Phó Chủ tịch

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

6. LĐLĐ huyện Lạng Giang

Dương Văn Nhu

Chủ tịch

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Phó Chủ tịch

Hoàng Xuân Phương

Chuyên viên

Dương Thị Yến

Chuyên viên

7. LĐLĐ huyện Lục Nam

Vũ Trí Khiêm

Chủ tịch

Vũ Thị Nết

Phó Chủ tịch

Vũ Văn Thăng

Chuyên viên

Giáp Thị Hiếu

Chuyên viên

8. LĐLĐ huyện Lục Ngạn

Nguyễn Đức Quân

Chủ tịch

Lê Như Tùng

Phó Chủ tịch

Nông Thị Hoan

Chuyên viên

9. LĐLĐ huyện Sơn Động

Nguyễn Phồn Sượng

Chủ tịch

Ngọc Đức Minh

Phó Chủ tịch

   

10. LĐLĐ thành phố Bắc Giang

Bùi Văn Khước

Chủ tịch

Ngô Đức Trung

Phó Chủ tịch

Bùi Thị Kim Ngọc

Phó Chủ tịch

Hoàng Thị Hường

Chuyên viên

Lê Thị Bích Liên

Chuyên viên

III. CÔNG ĐOÀN NGÀNH, CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH, CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

1. Công đoàn ngành Giáo dục

Lê Thị Thu Hương

Chủ tịch

Nguyễn Văn Khanh

Phó Chủ tịch

2. Công đoàn ngành Y tế

Vũ Thị Sáu

Chủ tịch

Hà Thị Hiển

Phó Chủ tịch

3. Công đoàn ngành Xây dựng

Chu Văn Thường

Chủ tịch

Phạm Thị Thu Hằng

Chuyên viên

4. Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Quang Thiện

Chủ tịch

Ngô Thu Thủy

Chuyên viên

5. Công đoàn ngành Công thương

Ngô Quyết Thắng

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

6. Công đoàn Viên chức tỉnh

Nguyễn Thị Thêm

Chủ tịch

Nguyễn Thị Huyền

Phó Chủ tịch

7. CĐ các KCN tỉnh

Ngô Đức Thắng

Chủ tịch

Hà Minh Vĩ

Phó Chủ tịch

Thân Thị Mai Liên

Chuyên viên

Nguyễn Khánh Quyên

Chuyên viên

Thân Thị Thu Thảo

Chuyên viên

Nguyễn Nam Mai

Chuyên viên

 

 

 

Chuyên mục: