Hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang

I. CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 02 đường Hoàng Công Phụ, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 3.550.628 - Fax: (0240) 3.550.628

Email: liendoan_ld_vt@bacgiang.gov.vn 

Website: http://ldldbacgiang.org.vn

TRỤ SỞ CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

II. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. LĐLĐ huyện Tân Yên

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch

Nguỵ Văn Tuệ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Dịu

Chuyên viên

Đặng Quang Dũng

Chuyên viên

2. LĐLĐ huyện Yên Thế

Vi Văn Ba

Chủ tịch

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

Trần Thị Hến

Chuyên viên

3. LĐLĐ huyện Hiệp Hòa

Hoàng Trung Hiếu

Chủ tịch

Nguyễn Bá Binh

Phó Chủ tịch

Vũ Tùng

Chuyên viên

4. LĐLĐ huyện Việt Yên

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

Đỗ Mạnh Cường

Phó Chủ tịch

Lê Thị Thu

Chuyên viên

Tạ Văn Hiếu

Chuyên viên

5. LĐLĐ huyện Yên Dũng

Hoàng Trọng Đông

Chủ tịch

Lương Thị Ninh

Chuyên viên

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

6. LĐLĐ huyện Lạng Giang

Dương Văn Nhu

Chủ tịch

Nguyễn Thị Huyền Sâm

Phó Chủ tịch

Hoàng Xuân Phương

Chuyên viên

Dương Thị Yến

Chuyên viên

7. LĐLĐ huyện Lục Nam

Vũ Trí Khiêm

Chủ tịch

Vũ Văn Thăng

Chuyên viên

Giáp Thị Hiếu

Chuyên viên

8. LĐLĐ huyện Lục Ngạn

Nguyễn Đức Quân

Chủ tịch

Hoàng Thị Minh

Phó Chủ tịch

Nông Thị Hoan

Chuyên viên

9. LĐLĐ huyện Sơn Động

Nguyễn Phồn Sượng

Chủ tịch

Ngọc Đức Minh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Phước

Chuyên viên

10. LĐLĐ thành phố Bắc Giang

Bùi Văn Khước

Chủ tịch

Ngô Đức Trung

Phó Chủ tịch

Bùi Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

Hoàng Thị Hường

Chuyên viên

Lê Thị Bích Liên

Chuyên viên

 

III. CÔNG ĐOÀN NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1. Công đoàn Giáo dục tỉnh

Lê Thị Thu Hương

Chủ tịch

Nguyễn Văn Khanh

Phó Chủ tịch

2. Công đoàn ngành Y tế tỉnh

Hoàng Văn Phong

Chủ tịch

Vũ Thị Sáu

Phó Chủ tịch

3. Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh

Chu Văn Thường

Chủ tịch

Phạm Thị Thu Hằng

Chuyên viên

4. Công đoàn ngành Công thương tỉnh

Ngô Quyết Thắng

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

5. Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Nguyễn Quang Thiện

Chủ tịch

Ngô Thanh Thủy

Chuyên viên

6. Công đoàn Viên chức tỉnh

Nguyễn Thị Thêm

Chủ tịch

Nguyễn Thị Huyền

Phó Chủ tịch

7. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh

Ngô Đức Thắng

Chủ tịch

Hà Minh Vĩ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hà Phương

Phó Chủ tịch

Nguyễn Khánh Quyên

Chuyên viên

Thân Thị Thu Thảo

Chuyên viên

Ngô Thị Nam Mai

Chuyên viên

 

IV. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

Phạm Thanh Hải

Giám đốc

Nguyễn Thị Cúc

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

Nguyễn Thị Thanh

Nhân viên

Từ Hạnh Nguyên

Nhân viên

Đinh Văn Hẹn

Nhân viên

 

 

Chuyên mục: