Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tổ chức Công đoàn sơ khai đầu tiên ở Việt Nam được hình thành vào những năm 1919 - 1925 tại xưởng Ba Son - Sài Gòn, do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập. Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón - Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội đỏ do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu. Từ đây, tổ chức Công hội đỏ đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam do Đảng Cộng sản sáng lập đã chính thức ra đời, tập hợp và tổ chức phong trào công nhân lao động toàn quốc. Để đáp ứng yêu cầu hoạt động cách mạng từng thời kỳ, từ năm 1929 đến 1946, Công hội Đỏ đã trải qua 4 lần đổi tên: Công hội đỏ (1929-1935), Nghiệp đoàn Ái hữu (1935-1939), Hội Công nhân Phản đế (1939-1941), Hội Công nhân Cứu quốc (1941-1946). Ngày 20/7/1946, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất “Hội công nhân cứu quốc” của ba miền và ra mắt công nhân lao động cả nước tại Nhà Hát Lớn thành phố Hà Nội. Theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tháng 12 năm 1946, hội nghị thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang được tổ chức tại Phủ Lạng Thương. Hội công nhân cứu quốc ở cơ sở được đổi tên thành công đoàn cơ sở. Đồng chí Đặng Văn Sướng được bầu làm Thư ký Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân, công đoàn tỉnh Bắc Giang.

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã trải qua 17 kỳ đại hội. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang đã từng bước trưởng thành và phát triển, có đóng góp quan trọng trong các phong trào đấu tranh cách mạng và giành nhiều thành tích vẻ vang; được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác./.

 

Chuyên mục: