Họp bàn về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2017: Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng 11,11%; Phòng Thương mại và Công nghiệp VN đề xuất tăng 4-5%

Một phòng trọ tạm bợ dành cho công nhân tại Hải Dương (ảnh: Q.C)

Tại phiên họp đầu tiên bàn về tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2017 diễn ra ngày 20.7 của Hội đồng tiền lương quốc gia, bộ phận kỹ thuật đưa ra 3 phương án tăng "có tính chất gợi ý. 

Ba phương án gồm: 

Phương án 1: điều chỉnh tương đương mức tăng CPI (4%) và mức tăng GDP (6%). Theo đó, mức LTTV  tăng từ 250-350.000đ, tương đương 9,7-10,4%. Cụ thể:  Vùng 1: 3.850.000, tăng 350.000đ so với 2016; vùng 2: 3.400.000, tăng 300.000; vùng 3: 2.980.000 đồng, tăng 280.000; vùng 4: 2.650.000, tăng 250.000.

 Phương án 2: điều chỉnh tương đương mức tăng CPI (4%) và khoảng 75% mức tăng GDP (4,5%). Theo đó mức LTTV  tăng từ 200-300.000đ, tươmg đương 8,6%. Cụ thể: Vùng 1: 3.800.000, tăng 300.000; vùng 2: 3.350.000, tăng 250.000; vùng 3: 2.930.000, tăng 230.000; vùng 4: 2.600.000, tăng 200.000. 

Phương án 3: điều chỉnh tương đương mức tăng CPI (4%) và khoảng 50% mức tăng GDP (3,5%). Theo đó, mức LTTV  tăng từ 200-250.000, tương đương 7,1-8,3%. Cụ thể: Vùng 1: 3.750.000 đồng, tăng 250.000 so với 2016; vùng 2: 3.330.000 tăng 230.000; vùng 3: 2.920.000 tăng 220.000; vùng 4: 2.600.000 tăng 200.000 

Theo phương án của  Phòng Thương mại và Công nghiệp VN ( VCCI) mức tăng  là  4-5% để bù trượt giá năm 2016 và hướng tới đảm bảo nhu cầu tối thiểu của NLĐ. Cụ thể: Vùng 1: 3.680.000 tăng 180.000; vùng 2: 3.250.000 đồng tăng 150.000; vùng 3: 2.820.000 tăng 120.000; vùng 4: 2.500.000 đồng tăng 100.000. 

Về phía Tổng LĐLĐVN, TLĐ  cơ bản nhất trí sử dụng phương pháp và các căn cứ để xác định nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của NLĐ ( có tính đến sự thay đổi thói quen tiêu dùng từng thời kỳ) mà bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất khi xây dựng phương án điều chỉnh mức tiền LTTV năm 2017. Các căn cứ đó là xác định nhu cầu lương thực thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng 2300kcal/ngày/ người; xác định chi phí nuôi con bằng 70% chi phí tối thiểu cho bản thân NLĐ; đưa tiền thuê nhà từ 250.000-400.000 đồng/người/tháng vào kết cấu tiền lương tối thiểu.

Tại kỳ họp này, Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 11,11% trong năm 2017. Mức điều chỉnh này xuất phát từ nguyên tắc xác định gồm: 1/Căn cứ vào quy định của pháp luật để điều chỉnh: Điều 91 của Bộ luật LĐ quy định mức LTTV được điều chỉnh căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ; điều kiện KTXH và mức tiền lương trên thị trường LĐ. 2/Căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. 3/Lộ trình chậm nhất đến năm 2018 mức lương tối thiểu phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ.4/Tăng theo mức tăng năng suất LĐ khoảng 6-6,5%/năm để cải thiện tiền lương của NLĐ. 

Cụ thể:  Vùng 1: 3.900.000 đồng, tăng 400.000; vùng 2: 3.450.000 đồng, tăng 350.000; vùng 3: 3.000.000,  tăng 300.000; vùng 4: 2.650.000 đồng, tăng 250.000. 

CNLĐ mong muốn lương tối thiểu vùng được tăng để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: Diệu Thúy                

                                                                                                                           Theo laodong.com.vn