Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

         Thực hiện “Lời kêu gọi” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang về việc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên tuyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Là lành đùm lá rách” với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, cùng sẻ chia những mất mát, thiệt hại đối với nhân dân vùng bị bão lũ, sẵn sàng ủng hộ tiền, hiện vật để giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, ổn định cuộc sống.


Đồng chí Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trao tiền ủng hộ của đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

          Sáng ngày 30/10/2020, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tiền vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ với số tiền 6.962.000.000 đồng để kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Nhân dịp này, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã nhắn 15.813 tin nhắn gửi tổng đài 1407 chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tương ứng số tiền 316.206.000 đồng để hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai.

                                               Nguyễn Thị Mơ, Ban CSPL và QHLĐ LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: