Tân Yên Giám sát việc thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

           Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, từ ngày 28/9 đến ngày 15/10/2020, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 217–QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Yên gồm: Công ty CP Thuốc Thú Y Bắc Việt, Công ty TNHH Hands Hands VN, Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thành Vina tại Tân Yên, Chi nhánh CTCP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp KING HAN tại Bắc Giang, Công ty TNHH Hansol Vina, Công ty Cổ phần Vinahan (Chi nhánh Tân Yên), Công ty CP ĐT&XD Ngọc Thiện TJC, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Tiến, Công ty TNHH Hana Kovi, Công ty TNHH SX Giấy&Bao bì Duy Khánh. Tham gia đoàn giám sát LĐLĐ huyện, lãnh đạo Phòng LĐ&TBXH, BHXH huyện, công an huyện.


Lãnh đạo LĐLĐ huyện giám sát tại Công ty cổ phần Vinahan

           Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các quy định chung của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và việc thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

             Qua giám sát tại 10 đơn vị cho thấy, ban giám đốc công ty đã phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền cho toàn bộ công nhân lao động trong công ty các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Ban giám đốc công ty đều cử người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động; thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên; những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được phân loại theo danh mục; lắp đặt đầy đủ các loại chỉ dẫn về an toàn vệ sinh lao động.

           Bên cạnh đó, 10 doanh nghiệp này cũng thường xuyên trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, xây dựng phương án sử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ diễn tập hằng năm; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với các bệnh viện có uy tín chất lượng như: Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện 10 …tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động; bố trí cán bộ y tế cũng như trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế.

           Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị cán bộ công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp tích cực, chủ động với ban giám đốc trong thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, qua đó tạo động lực phát triển sản xuất, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, quyền lợi cho người lao động.

                                                     Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên