Lục Ngạn giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện

          Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, ngày 14/10/2020, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện tổ chức giám sát 11 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng chí Nguyễn Đức Quân- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì buổi giám sát.


Đoàn giám sát làm việc với 11 CĐCS trong huyện 

          Tổ chức hoạt động giám sát nhằm đánh giá kết quả, ưu điểm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động giám sát nhằm biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiến nghị, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

           Tính đến ngày 30/9/2020, toàn huyện có 37 cơ quan, đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền là trên 3,1 tỷ đồng. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp là 10 đơn vị nợ số tiền gần 850 triệu đồng, khối doanh nghiệp 27 đơn vị nợ số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đóng chậm tiền bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động. Qua đây đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục, đóng đủ, đúng hạn để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

                                           Lê Như Tùng- Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Ngạn