Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 CNLĐ tại doanh nghiệp

          Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Ngày 07/10/2020, tại Công ty TNHH một thành viên Việtpan pacific - Thành phố Bắc Giang , Nhà Văn hóa Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 200 công nhân lao động của công ty.


Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền

               Tại hội nghị, công nhân lao động đã được nghe các báo cáo viên của Đề án 818 Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về các chế độ, chính sách của Luật Bảo hiểm xã hội, trang bị những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản; đồng thời công nhân lao động còn được trực tiếp tham gia trả lời và nhận quà thưởng từ các câu hỏi tuyên truyền về pháp luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, cán bộ Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã phát 600 tờ rơi tuyên truyền cho công nhân lao động (tập trung về các nội dung: công nhân, lao động với cách mạng công nghiệp 4.0, các quyền lợi của người lao động, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình…). Thông qua hội nghị đã từng bước nâng cao kiến thức hiểu biết về Luật Bảo hiểm xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức của công nhân lao động và người sử dụng lao động trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, qua đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp./.

                                                           Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

Chuyên mục: