Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc tại Công ty Luxshare-ICT Vân Trung

          Chiều ngày 01/10/2020, tại trụ sở Công ty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung huyện Việt Yên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã làm việc với lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty. Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; đại diện Công ty TNHH Luxshare – ICT có ông Lý Chính Nho,Tổng Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Hội nghị

           Công ty TNHH Luxshare - ICT Vân Trung là doanh nghiệp mới được thành lập từ tháng 02/2020, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công linh kiện điện tử; tính đến tháng 9/2020, tổng số lao động của Công ty là 29.663 người.  Sau khi phân tích những ưu điểm, tồn tại và hạn chế, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đưa ra các ý kiến đề xuất nhằm giúp Công ty, Công đoàn Công ty khắc phục những hạn chế, ổn định tình hình, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong Công ty cũng như vì sự ổn định, phát triển lâu dài của doanh nghiệp bao gồm:

         1. Đối với lãnh đạo Công ty

         - Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động.

         - Xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể; tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động; tổ chức các buổi đối thoại với người lao động, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động phù hợp với tình hình thực tế.

          - Xem xét, đầu tư, xây dựng khu vui chơi, giải trí và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động.

         - Bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách (từ 3-5 người); phòng làm việc, cơ sở vật chất để công đoàn hoạt động; thời gian làm việc công đoàn (nhưng vẫn được tính lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách).

          - Thực hiện đóng kinh phí đầy đủ theo Luật Công đoàn.

          - Trước khi ban hành các quyết định tại doanh nghiệp có liên quan đến quyền lợi của công nhân lao động cần tham khảo ý kiến của công đoàn cơ sở.  

         - Thông tin kịp thời đến các cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn về những vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động của doanh nghiệp có thể dẫn đến ngừng việc tập thể để có thể kịp thời phối hợp giải quyết.

           2. Đối với Công đoàn Công ty  

           - Ký quy chế phối hợp với lãnh đạo Công ty, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của ban chấp hành; quy chế dân chủ ở cơ sở…; ký thỏa ước lao động tập thể; thực hiện ngay việc bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn; duy trì tổ chức họp mỗi tháng một lần.

         - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động và các quy định của công ty cho người lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động ở doanh nghiệp.

         - Phối hợp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” do công đoàn cấp trên và Công ty tổ chức.

         - Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động để kịp thời đề xuất giải pháp hoặc có các biện pháp giải đáp mọi thắc mắc của người lao động ngay tại cơ sở.

         - Thực hiện thu đoàn phí công đoàn và quản lý, thu, chi tài chính; trích nộp kinh phí, đoàn phí theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

         Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về nghiệp vụ công tác công đoàn cũng như thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ sở; thường xuyên giám sát việc thực hiện các hế độ, chính sách đối với công nhân lao động, kịp thời đề nghị lãnh đạo công ty giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần  xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

          Những ý kiến của Liên đoàn Lao động tỉnh đã được lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhất trí, cam kết thực hiện trong thời gian tới. Các kiến nghị của Công ty cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu để đề xuất với các ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

                                                        Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công

Chuyên mục: