Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

          Thực hiện Kế hoạch số 102/KH - LĐLĐ ngày 26/2/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động năm 2020. Ngày 18.9 tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong, huyện Hiệp Hòa, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và giao lưu nói chuyện chuyên đề về “Xây dựng hạnh phúc gia đình” cho 300 công nhân lao động của công ty.


Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền

           Tại hội nghị, công nhân lao động đã được các báo cáo viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về các chế độ, chính sách của Luật Bảo hiểm xã hội, trang bị những kiến thức cơ bản về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; đồng thời công nhân lao động còn được trực tiếp tham gia trả lời và nhận quà thưởng từ các câu hỏi tuyên truyền về pháp luật lao động và Luật hôn nhân gia đình, được thưởng thức và tham gia giao lưu các tiết mục văn nghệ do Đội Văn nghệ và Tuyên truyền pháp luật lưu động LĐLĐ tỉnh thể hiện. Bên cạnh đó, cán bộ Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã phát trên 800 tờ rơi tuyên truyền cho công nhân lao động (tập trung về các nội dung: công nhân, lao động với cách mạng công nghiệp 4.0, các quyền lợi của người lao động, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình…). Thông qua hội nghị đã từng bước nâng cao kiến thức hiểu biết về Luật Bảo hiểm xã hội và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cho người lao động, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn ngừa, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình…đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức của công nhân lao động và người sử dụng lao động trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, qua đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và xây dựng gia đình hạnh phúc./.

                             Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

 

Chuyên mục: