Hội nghị trực tuyến kết quả triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung

           Sáng ngày 17/9/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện thu kinh phí công đoàn tập trung qua một tài khoản.


Quang cảnh Hội nghị

          Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban thuộc khối khách hàng doanh nghiệp VietinBank. Tại điểm cầu Bắc Giang có sự tham gia của đồng chí Ngô Đức Kiên – Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hưng – Phó Giám đốc Ngân hàng Vietinbank Bắc Giang, đồng chí Lưu Thị Phương – Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, cùng các đồng chí là chuyên viên Ban Tài chính, kế toán liên đoàn lao động các huyện, thành phố, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và các nhân viên Ngân hàng VietinBank.

           Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện thu kinh phí công đoàn qua ngân hàng sau hơn 2 năm triển khai. Tính đến ngày 10/9/2020, LĐLĐ cấp 2 đạt 79.95%, LĐLĐ cấp 3 đạt 62%, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hơn 47.000 doanh nghiệp, đạt 88% và CĐCS có hơn 20.000 đơn vị đạt 64% so với số dự toán của Tổng Liên đoàn…. Đồng thời cũng nêu ra một số hạn chế như: Tồn tại các giao dịch lỗi giao dịch bị trả về; một số liên đoàn lao động tỉnh và chi nhánh đầu mối chưa thực hiện phối hợp rà soát và nhập số liệu phải thu 2020…Đồng thời tiếp nhận ý kiến, thắc mắc và hỗ trợ giải quyết cho các tỉnh và chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc.

          Hội nghị trực tuyến đã đưa ra các kiến nghị, biện pháp khắc phục, cần hoàn thiện trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường sựphối hợp giữa các cấp công đoàn và hệ thống của VietinBank để công tác thu kinh phí công đoàn của khu vực sản xuất kinh doanh tập trungqua một tài khoản được thực hiện ngày càng tốt hơn.

                                                   Phương Thảo, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

         

 

Chuyên mục: