Lục Nam kiểm tra hoạt động của một số tổ chức công đoàn doanh nghiệp trên địa bàn huyện

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, từ ngày 09/9 đến ngày 11/9/ Liên đoàn Lao động huyện thành lập đoàn kiểm tra gồm có: Thường trực Liên đoàn Lao động huyện; Chủ tịch CĐCS xã, thị trấn nơi Doanh nghiệp, Công ty đóng trên địa bàn; đại diện Lãnh đạo Công ty, Doanh nghiệp; BCH Công đoàn Công ty, Doanh nghiệp; Đài TT-TH huyện, tiến hành kiểm tra hoạt động của tổ chức công đoàn các công ty: công ty Khải Thần – Khải Thừa Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tâm và Tài, Công ty TNHH TK 68, Công ty TNHH May TT Hải Đăng, Công ty CP May xuất khẩu Bắc Sơn, Phòng khám Đa khoa Thăng Long, Công ty CP May Việt Hàn, Công ty CP May TT Trường Sơn.

            Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trí Khiêm-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã quán triệt, triển khai, chỉ đạo, nắm bắt một số nội dung trọng tâm như: công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và việc làm của công nhân lao động; việc thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động; trách nhiệm trích nộp 2% kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP; việc tuyên truyền phát triển đoàn viên; kiện toàn tổ chức công đoàn; công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên của TLĐLĐVN và nhiều nội dung khác.


Đoàn làm việc tại Công ty Khải Thần Việt Nam

           Qua nghe báo cáo của lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cho thấy trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 lây lan trong cộng đồng, các đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân lao động như: phun hóa chất khử trùng tại nơi làm việc; thực hiện đo thân nhiệt và rửa tay diệt khuẩn trước khi vào công ty; treo pano, áp phích, tuyên truyền trên loa phát thanh nội bộ giúp cán bộ, công nhân lao động nêu cao ý thức tự phòng, tránh dịch bệnh… Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn song vẫn luôn cố gắng nỗ lực tìm hướng đi mới tạo công ăn việc làm ổn định, đảm bảo sự yên tâm, tin tưởng cho người lao động để góp sức mình cùng Doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng khoảng và xây dựng nhà máy, công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động theo quy định.

           Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp và tổ chức công đoàn chưa quan tâm kịp thời đến công tác phát triển đoàn viên, cập nhật dữ liệu, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Việc không trích nộp kinh phí công đoàn hoặc trích nộp chưa đủ, chưa kịp thời; chế độ thông tin báo cáo còn chậm muộn… Đây là những vấn đề được các thành viên trong đoàn chỉ rõ và đưa ra các biện pháp, yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục.

           Cũng trong buổi làm việc, Liên đoàn Lao động huyện còn triển khai một số nội dung trong chương trình phúc lợi đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động của các doanh nghiệp.

                                            Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam