Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

         Ngày 01.9, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức hội nghị lần thứ IX để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII và công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII; lãnh đạo, chuyên viên các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Thọ

         Thực hiện Công văn số 901/TLĐ ngày 31/8/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về bầu chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Nghị quyết số 641-NQ/TU ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Lê Đức Thọ - nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Giang trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018- 2023.


Đồng chí Nguyễn đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng hoa chia tay các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII

         Tại hội nghị cũng đã công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế các ban chuyên môn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thực hiện theo tinh thần Công văn số 438/TLĐ ngày 15/5/2020 của Tổng Liên đoàn  Lao động Việt Nam về triển khai Quy định 212 - QĐ/TW ngày 31/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 922-NQ/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác cơ quan chuyên trách của Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo đó, kể từ từ ngày 1/9/2020 các ban chuyên môn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh được thực hiện như sau: Sáp nhập Ban Nữ công và Ban Tuyên giáo thành Ban Tuyên giáo - Nữ Công; sáp nhập Văn phòng Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức thành Ban Tổ chức - Kiểm tra; đổi tên Ban Chính sách pháp luật thành Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động; sáp nhập Văn phòng vào Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các ban, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh sau khi thực hiện Đề án./.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa các đồng chí nhận Quyết định sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế các ban chuyên môn cơ quan: 

                             

                                                Nguyễn Huyền, Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

 

Chuyên mục: