Đảng bộ Tổng LĐLĐVN xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh trong tình hình mới

         Sáng 18.8, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Toàn cảnh đại hội.

        Dự có chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh. 150 đại biểu được triệu tập đã dự Đại hội... 

        Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – khẳng định, 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVI. 

        Cùng với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đảng uỷ Tổng Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cũng như trong công tác xây dựng Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.


Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc Đại hội.

          “Những thành tích đạt được là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, khẳng định vị trí, vai trò, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên là hạt nhân nòng cốt đi đầu trong các hoạt động chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”- đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.  

         Đồng chí Trần Thanh Hải nhận định, từ nay đến năm 2025 là giai đoạn phát triển mới có tính bước ngoặt đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Với những thách thức lớn chưa có tiền lệ, với phương châm dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng bộ lần này có trọng trách đề cao trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, phát huy dân chủ đổi mới sáng tạo, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh trong tình hình mới. 

          Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kiểm tra những hạn chế, tồn tại, đúc kết những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động cụ thể hiệu quả của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn khoá XXVI; thảo luận, cho ý kiến dự thảo các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý với văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khoá VIII; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025.

        Trước đó, vào chiều 17.8, Đại hội đã tổ chức phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí, Đoàn thư ký 2 đồng chí; thống nhất chương trình Đại hội; nghe góp ý vào các dự thảo; thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội. 

                                              Theo Báo Lao động điện tử