Bắc Giang hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

         Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong tháng 7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát đối tượng để thực hiện hoạt động hỗ trợ theo tiêu chuẩn quy định như: đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, hoặc thu nhập bằng hoặc dưới 1.940.000 đồng/tháng, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; đoàn viên, người lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.


Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

         Qua rà soát, toàn tỉnh có 70 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí tích luỹ và dự phòng của Liên đoàn Lao động tỉnh và của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó: Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên đề nghị 32 đoàn viên, người lao động thuộc Trường Tiểu học Việt Ngọc và Công ty TNHH TM&DV Thành Trung Korea; Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên đề nghị 15 đoàn viên, người lao động Trường Mầm non Nguyễn Bỉnh Khiêm; Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang đề nghị 01 đoàn viên, người lao động Trường Tiểu học Nghĩa Hòa; Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang hỗ trợ 08 trường hợp, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh 14 trường hợp. Theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mỗi đoàn viên, người lao động đủ điều kiện được nhận mức hỗ trợ là 500.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ủy quyền cho các đơn vị trao tiền hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động.

          Trước đó, tháng 4/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định trích kinh phí từ Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Bắc Giang hỗ trợ cho 300 đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 bị mất việc làm, giảm thu nhập, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 300 triệu đồng.

                                            Nguyễn Thị Mơ, Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: