Yên Dũng tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn

         Sáng ngày 29/7/2020, tại hội trường Khối Dân vận huyện, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020) đến các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc.

         6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Huyện ủy cùng sự nỗ lực phấn đấu của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn huyện nên hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt hoạt động. Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện đặc biệt là công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được quan tâm chú trọng; công tác nữ công, công tác tài chính, công tác kiểm tra công đoàn và các hoạt động xã hội trong công nhân, viên chức, lao động đã đạt hiệu quả thiết thực như: toàn huyện đã thành lập được 09 công đoàn cơ sở mới đạt 180% kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh giao; kết nạp mới 411 đoàn viên đạt 137% kế hoạch Liên đoàn Lao động tỉnh giao; tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid - 19 được 215.950.000 đồng tiền mặt và 3.206 tin nhắn tương ứng với số tiền 115.320.000 đồng...


Đồng chí Hoàng Trọng Đông - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho các cá nhân

          Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020 gắn phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được đông đảo nữ công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng và duy trì thường xuyên. Chị em luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tính năng động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực sản xuất và công tác; luôn có ý thức khắc phục mọi khó khăn, sống giản dị, tiết kiệm để xây dựng một gia đình: No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc.

          Nhân dịp này, tại hội nghị đã có 08 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; có 02 tập thể, 07 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020. Đồng thời, hội nghị cũng đã tổ chức chia tay đồng chí Lê Thị Hằng - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện (khóa VIII) nghỉ hưu./.

                                        Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng