Sơn Động thành lập công đoàn cơ sở

          Ngày 29/7 tại Hội trường xã Long Sơn, Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động tổ chức hội nghị thành lập CĐCS Công ty TNHH RTD Bắc Giang.  Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phồn Sượng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Nguyễn Thành Sơn – đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH RTD Bắc Giang, Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND xã Long Sơn và toàn thể công nhân lao động trong  Công ty RTD.


Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sơn Động tặng hoa chúc mừng Công đoàn Công ty

         Công ty TNHH RTD Bắc Giang là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lợn có quy mô lớn đóng quân trên địa bàn xã Long Sơn, đi vào hoạt động từ năm 2017. Công ty luôn đảm bảo chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT cho công nhân, người lao động. Hiện Công ty có hai khu chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm có quy mô hơn 17 nghìn con. Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, đồng chí Ngọc Đức Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động huyện đã công bố quyết định kết nạp 66 công nhân lao động của Công ty vào tổ chức              công đoàn; Quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH RTD Bắc Giang và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 05 đồng chí, UBKT gồm 03 đồng chí.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phồn Sượng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chúc mừng Công đoàn Công ty TNHH RTD Bắc Giang chính thức được thành lập và đi vào hoạt động; đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Công ty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động đạt hiệu quả cao, đồng thời giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn lâm thời phải chủ động xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên BCH; xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Giám đốc Công ty; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ tại Công ty và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm việc, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chức năng đại điện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ nhất đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ huyện và Ban Giám đốc Công ty đã quan tâm, tạo điều kiện cho việc thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty và hứa sẽ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ sở.

                                                 Trà My – LĐLĐ huyện Sơn Động