Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

          Ngày 20/7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh… 


Đc Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ cho LĐLĐ tỉnh

         Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Qua đó đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đoàn viên và người lao động, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

           Các cấp công đoàn đã thường xuyên tuyên truyền,quán triệt, triển khai trong đoàn viên và người lao động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/ 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TLĐ ngày 15/01/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn…; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và người lao động về công tác thi đua, khen thưởng.


Đ/c Trịnh Thanh Hằng, UV Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho CNLĐ tiêu biểu 2020

          5 năm qua, đã có 154 giải pháp kỹ thuật đạt giải; 976 đề tài khoa học cấp tỉnh, 7045 đề tài khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu; 13.645 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được áp dụng góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, mang lại giá trị làm lợi trên 68,687 tỷ đồng; 224 công trình, sản phẩm được thực hiện, trị giá 227.469,5 tỷ đồng.

           Thông qua phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng: UBND tỉnh tặng cờ cho 236 tập thể, tặng bằng khen cho 1074 tập thể, 1862 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ cho 27 tập thể, tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” cho02 công nhân lao động, tặng “Bằng lao động sáng tạo” cho 29 CNVCLĐ, tặng bằng khen cho 119 tập thể, 114 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ cho 43 tập thể, tặng bằng khen cho 896 tập thể, 4393 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.


Đ/c Nguyễn Thế  Hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối DN và đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

          Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tôn vinh 705 công nhân lao động tiêu biểu, (trong đó 50 công nhân lao động được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 50 công nhân lao động được UBND tỉnh tặng bằng khen; 605 công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen). Đây là những công nhân lao động có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình lao động, sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

           Từ năm 2015-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 04 cờ, 04 bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng 02 cờ, 01 bằng khen; các cấp công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 32 cờ; 136 bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 41 cờ, 5.917 bằng khen.


Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

          Tại Đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc cho Liên đoàn Lao động tỉnh, trao bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 và bằng khen cho 10 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018, 2019. UBND tỉnh trao bằng khen cho 10 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2018, 2019.  Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang biểu dương, khen thưởng 466 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực, các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động; trong đó có 61 tập thể; 158 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020; 63 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 50 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu là cấp ủy viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; 114 công nhân lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

           Cũng tại Đại hội, LĐLĐ tỉnh đã bầu 01 tập thể, 05 cá nhân đi dự Đại hội thi đua công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X và 10 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước do UBND tỉnh tổ chức./.

                                                    Thanh Loan, Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh

 

 

 

 

 

Chuyên mục: