Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 (khóa XVII)

          Ngày 15-7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa XVII) và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.Tham dự hội nghị có 70 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao độngtỉnh khóa XVII; lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động UBKT công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; bàn các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ký kết, nâng cao chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể; nâng cao hiệu quả Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

          Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ và giám sát hỗ trợ của Nhà nước đối với công nhân lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, có chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch. Các cấp công đoàn đã phối hợp xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; tham gia giải quyết kịp thời; tập trung thực hiện các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vận động, tổ chức cho công nhân lao động thi đua trong công tác, lao động, sản xuất; tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác tài chính và công tác kiểm tra công đoàn được triển khai mang lại hiệu quả. Hoạt động công đoàn đã có những đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đến người lao động...

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận kết quả đã đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm 6tháng cuối năm 2020: (1)Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và những vấn đề bức xúc của đoàn viên và người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách vàviệc thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị; (2)Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; (3)Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về pháp luật lao động, công đoàn và bảo hiểm xã hội cho đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp; tiếp tục tư vấn pháp luật lao động, công đoàn cho đoàn viên và người lao động; (4)Tiếp tục  phát động, vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, “Lao động sáng tạo” chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX; (5)Chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn thiết lập tài khoản, tiến hành cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng Liên đoàn; cấp mới và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp công đoàn tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo kế hoạch;(6)Tập trung đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, chỉ đạo quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, hiệu quả;(7)Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình trong nữ CNVCLĐ và thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; (8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là các công đoàn cơ sở có đông CNLĐ; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động; (9) Tổ chức các hoạt động tập trung của công đoàn theo chương trình, kế hoạch công tác đầu năm đề ra.


Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chia tay đồng chí Vi Văn Ba

           Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao độngtỉnh tổ chức chia tay đồng chí Vi Văn Ba - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế nghỉ chế độ./.

                                     Hà Thị Hiển, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

 

Chuyên mục: