Việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động của cán bộ công đoàn- Bài học từ thực hành phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

         Được học về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chúng ta càng hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác dân vận, sinh thời Bác đã từng đặt câu hỏi: Dân vận là gì? Đồng thời Người giải thích “Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”. Đây là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng. Theo Bác, tinh thần đại đoàn kết phải được quán triệt sâu sắc trong công tác dân vận bằng việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân. Thực tế cho thấy, ở đâu và lúc nào làm tốt công tác dân vận thì tập hợp được quần chúng nhân dân tích cực tham gia và đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Ngược lại, nơi nào xem nhẹ công tác dân vận, cán bộ xa rời quần chúng nhân dân, quan liêu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm, không lắng nghe, thiếu tôn trọng và không quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của quần chúng nhân dân… thì nơi ấy sẽ rất khó đưa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân, nên sẽ không thể nào có được kết quả cao. Người căn dặn: Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”.  Trong thực hành dân vận, Người luôn coi trọng tuyên truyền, giải thích để “dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”.

        Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động đã được các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách chủ động, tích cực, với những nội dung, phương pháp, cách làm cụ thể như:

        Thứ nhất, xác định đúng đối tượng tuyên truyền, vận động. Trong công tác tuyên truyền việc nắm vững đối tượng được tuyên truyền là rất quan trọng, bởi vì tùy theo từng đối tượng, với đặc điểm khác nhau mà chọn phương pháp tuyên khác nhau. Từ bản chất của tổ chức Công đoàn, chúng tôi xác định đối tượng tuyên truyền, vận động chính của mình là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang phát triển mạnh công nghiệp, thương mại và dịch vụ, với 5 khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp, trên 4.700 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 200 ngàn công nhân lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc, thì đây là đối tượng tuyên truyền vận động chính của Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Đi liền với công nhân lao động, chúng tôi luôn quan tâm đến người sử dụng lao động, tuyên tuyền vận động để họ luôn chấp hành tốt các chế độ, chính sách với người lao động, đồng hành cùng họ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn ngoài khu vực nhà nước. Bên cạnh 2 đối tượng chủ yếu trên, chúng tôi còn có các đối tượng tuyên truyền vận động khác tùy theo yêu cầu nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy giao.

        Việc xác định đối tượng tuyên truyền vận động không đơn thuần chỉ là liệt kê, mà phải nắm chắc về đặc điểm của họ, các mối quan hệ, các yếu tố tác động, đặc biệt thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình, nhất là về tư tưởng và dự báo xu hướng vận động phát triển của đối tượng để có các giải pháp tuyên truyền vận động phù hợp, kịp thời.

        Thứ hai, lựa chọn mục đích tuyên truyền, vận động. Với từng đối tượng khác nhau, ở từng thời điểm với yêu cầu nhiệm vụ khác nhau thì xác định mục đích tuyền truyền vận động khác nhau. Chúng tôi thường phân chia mục đích chủ yếu và thứ yếu, trước mắt và lâu dài, từ đó xác định thứ tự ưu tiên cũng như có định hướng nội dung, phương pháp và lộ trình thực hiện. Quan điểm của chúng tôi là kiên trì; dễ trước, khó sau; dần dần từng mục tiêu để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Nếu “nhất cử lưỡng tiện” thì không gì bằng!

        Thứ ba, xây dựng nội dung tuyên truyền, vận động. Trên cơ sở đối tượng và mục đích, chúng tôi chuẩn bị nội dung tuyên truyền thật chu đáo. Đây là yếu tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của công tác tuyên truyền vận động.

        Trong vài năm gần đây, chúng tôi tập trung tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan như: Bộ luật Lao động, luật Công đoàn; các luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình; về Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước; về biển, đảo và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; vận động thu đoàn phí và kinh phí công đoàn; phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong hoạt động công đoàn… Với từng nội dung tuyên truyền, chúng tôi đã chỉ đạo chuẩn bị một cách cụ thể, ngắn gọn, thiết thực, câu từ dân dã, hạn chế trích dẫn nguyên văn các văn bản quy phạm pháp luật, không gây bội thực về nội dung thông tin để tranh thủ thời gian hạn hẹp làm cho đối tượng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Thực tế cho thấy, đối tượng tuyên truyền vận động của chúng ta có công việc chính của họ, họ đang phải tập trung cao độ cho chuyên môn nên họ không có nhiều thời gian dành cho công đoàn, vì vậy họ ngại nghe, xem hoặc đọc tài liệu dài; thậm chí họ còn có hạn chế nhất định về khả năng nhận thức để suy ngẫm về những nội dung, nhất là những nội dung về luật pháp vốn rất phức tạp, khô khan, khó hiểu. Vậy điều gì để làm cho họ nghe mình nói, xem mình làm hoặc đọc tài liệu của mình? Theo chúng tôi đó là lợi ích của họ. Phải khôn khéo đụng chạm đến lợi ích của họ và đưa nội dung đó lồng ghép vào nội dung chính của chúng ta, làm như thể chúng ta đang sát cánh cùng họ, lo lắng cho họ, dẫn dắt họ và thực tế đã vì họ một cách đích thực. Xác định như vậy nên để có được nội dung tuyên truyền, vận động tốt, chúng tôi đã chủ động, quyết đoán trong việc lựa chọn làm hay không làm, làm ở đâu, làm thế nào, làm với ai, làm khi nào, việc bố trí con người, nghiên cứu đối tượng, sưu tầm tài liệu, phối hợp với các ngành có liên quan để chuẩn bị nội dung khi vượt quá khả năng của mình. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên các nội dung tuyên truyền, vận động của chúng tôi trong thời gian vừa qua có chất lượng khá tốt, được các đối tượng chấp nhận.

       Thứ tư, lựa chọn phương thức tuyên truyền, vận động phù hợp. Có nhiều con đường để chuyển tải nội dung thông tin đến với đối tượng như tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng. Với nhiều cách thức tổ chức đa dạng, sinh động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cách truyền đạt rất tự nhiên, không hình thức, không gượng ép; gắn kết với hoạt động văn nghệ, thể thao, bán hàng giá ưu đãi, tư vấn pháp luật, khám sức khỏe, hội thi, hội diễn hoặc tổng kết thi đua; áp dụng công nghệ thông tin, phát huy thông tấn, báo chí; tăng cường đối thoại để có thông tin hai chiều; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để nắm bắt tình hình, qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động.

        Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023”, thời gian qua chúng tôi đã có nhiều hoạt động tuyên truyền như: duy trì hoạt động của Đội Văn nghệ và tuyên truyền pháp luật lưu động; Văn phòng tư vấn pháp luật; đội thông tin tuyên truyền của công đoàn cơ sở; biên soạn và phát hành các ấn phẩm như tờ gấp, áp phích; phối hợp tuyên truyền trên Báo Lao Động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Thông tấn xã Việt Nam và báo, đài địa phương; phát huy vai trò tích cực của trang tin điện tử, zalo, facebook Công đoàn tỉnh; xây dựng các bảng tin, lắp đặt pano, áp phích, băng zôn... tại các trung tâm, khu, cụm công nghiệp và trong doanh nghiệp; tổ chức bán hàng giá ưu đãi kết hợp tuyên tuyền cho công nhân lao động trong dịp tết nguyên đán; tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động và công nhân lao động; đăng ký làm việc với người sử dụng lao động để kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tổ chức các câu lạc bộ nhà trọ công nhân; phát động hoặc hưởng ứng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động... Hình thức tuyên truyền, vận động nào cũng được coi trọng nhưng chúng tôi đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông qua hoạt động thường xuyên của đội ngũ cán bộ công đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

         Thứ năm, phân công cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động. Chúng tôi xác định hoạt động tuyên truyền, vận động không phải là trách nhiệm duy nhất của ban tuyên giáo, mà là của cả hệ thống Công đoàn; với đối tượng, nội dung, hình thức, không gian, thời gian rất phong phú nên không phải cán bộ công đoàn nào cũng có khả năng đáp ứng yêu cầu của tất cả các hoạt động tuyên truyền, vận động. Theo chúng tôi, người làm công tác tuyên truyền, vận động phải là người có năng lực trình độ; có phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống tốt; am hiểu các đặc điểm của đối tượng; năng động, sáng tạo, ứng xử linh hoạt; biết cách tổ chức quần chúng, có vốn sống và biết về thơ ca, nhạc họa thì thuận lợi. Vì vậy, với từng việc cụ thể, chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn những con người phù hợp để đảm nhiệm, kết hợp với các biện pháp quản lý khác nhằm làm cho công việc luôn suôn sẻ và hiệu quả. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với Trường Đại học Công đoàn, Báo Lao động để mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên nghiệp dư. Qua đó, hoạt động tuyên truyền, vận động có những chuyển biến căn bản.

         Thứ sáu, bố trí phương tiện và điều kiện đảm bảo phục vụ công tác tuyên truyền, vận động. Là một tổ chức trong khối dân vận, công tác tuyên truyền, vận động trở thành một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Xuất phát từ vai trò quan trọng của nó, trong những năm qua, chúng tôi luôn quan tâm bố trí phương tiện và kinh phí cần thiết. Nguồn kinh phí được lấy từ tài chính công đoàn theo dự toán được duyệt, từ sự đóng góp của các đơn vị phối hợp và từ sự ủng hộ của người sử dụng lao động. Vì vậy, vừa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

        Với suy nghĩ và việc làm như trên, trong những năm vừa qua, hoạt động tuyên truyền, vận động của Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực, số cuộc tuyên truyền nhiều hơn, nội dung và hình thức phong phú hơn, đối tượng được tuyên truyền đông đảo hơn, dẫn tới hệ quả là tất cả các mặt hoạt động khác của Công đoàn đều hoàn thành tốt. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động còn có những mặt hạn chế như tuyên truyền trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước vẫn chưa nhiều, vận động giới chủ có nơi chưa quyết liệt, nội dung tuyên truyền vẫn cần được biên tập bổ sung thêm, cách thức tổ chức cần đa dạng và linh hoạt hơn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, trước áp lực cạnh tranh, đòi hỏi phải đổi mới, năng động, sáng tạo, tránh tư duy cũ và cách làm lạc hậu. Muốn vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về công tác tuyên truyền, vận động; quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy; nắm vững tình hình thực tiễn về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các đối tác; đặc biệt học hỏi thêm các đồng nghiệp để không ngừng hoàn thiện, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn./.

                 Bài phát biểu tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tại Hội nghị Tọa đàm với chủ đề "Cán bộ Công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

 

Chuyên mục: