Trích kinh phí từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19

       


Đồng chí Ngô Biên Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh, Khu công nghiệp

           Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, trên địa bàn tỉnh đã có gần 100 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất như: không có đơn hàng, không xuất được hàng, không có nguyên liệu, làm cho trên 21.000 người lao động phải ngừng việc, làm việc luân phiên, bị chấm dứt hợp đồng lao động dẫn đến giảm thu nhập, mất thu nhập, đời sống bị ảnh hưởng, nhất là đối với người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời khó khăn với đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã quyết định trích kinh phí từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang làm việc tại 74 doanh nghiệp thuộc 12 huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp, mức hỗ trợ cho mỗi đoàn viên, người lao động là 1.000.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 300.000.000 đồng.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Vinahan, thành phố Bắc Giang

         Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp đến các doanh nghiệp động viên chủ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng dịch covid-19.

         Ngoài ra, các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ, chủ doanh nghiệp ủng hộ và trực tiếp trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ mất thu nhập, giảm thu nhập do dịch Covid-19 với số tiền trên 2,6 tỷ đồng.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang

                                                      Nguyễn Thị Mơ, Ban Chính sách và Pháp luật LĐLĐ tỉnh

                                       

Chuyên mục: