Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2019

         Xác định công tác kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, trong năm qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, thường xuyên nắm bắt, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện; gắn việc thực hiện tuyên truyền kết nạp đoàn viên với tăng cường các hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. Qua đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của tỉnh đã đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu đề ra.


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh động viên CN Công ty cổ phần may xk Hà Phong

         Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 197.000 CNVCLĐ, 187.451 đoàn viên công đoàn đang công tác, làm việc tại 1.838 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, trong đó LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp là  1.819 CĐCS với 180.147 đoàn viên công đoàn (nữ 117.854 người). Ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các cấp công đoàn; chỉ đạo hỗ trợ kinh phí phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; gắn kết quả thực hiện việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với tiêu chí để đánh giá xếp loại, xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân cuối năm. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên chỉ đạo các thành viên đôn đốc các đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách thực hiện; tổ chức in và lắp đặt các pano tuyên truyền tại các trục đường lớn, khu, cụm công nghiệp để truyền tải thông tin tuyên truyền, động viên công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

         Các cấp công đoàn đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và sự biến động về số lượng công nhân lao động, tổ chức phát tờ rơi, các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên gia nhập công đoàn, chủ động phối hợp với các ngành liên quan như: thuế, bảo hiểm xã hôi, lao động thương binh và xã hội… để tuyên truyền thành lập công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện các hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cho đoàn viên, người lao động, tiêu biểu như chương trình Tết sum vầy, nhà ở Mái ấm công đoàn, Tháng công nhân… , qua đó đã củng cố niềm tin, sự gắn bó của người lao động với tổ chức công đoàn. Năm 2019 các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập được 107 công đoàn cơ sở, trong đó có 83 công đoàn cơ sở doanh nghiệp (54 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên) đạt 540% kế hoạch, kết nạp được 22.291 đoàn viên, đạt 253% kế hoạch đề ra. 

         Những năm tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện mở rộng thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, thu hút đông đảo lao động tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, việc nước ta ký kết, thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có thể xuất hiện tổ chức đại điện người lao động ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam cùng tồn tại, hoạt động..., do vậy công tác kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đi đôi với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn là nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Qua rà soát, năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến chỉ tiêu kết nạp 12.000 đoàn viên và thành lập ít nhất 30 CĐCS. Những kết quả đạt được trong năm 2019 là tiền đề, động lực để các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt công đoàn, thu hút công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặc biệt là về công tác kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong thời gian tiếp theo./.

                                                     Thanh Hiền, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: