Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2018-2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 
 

1

Nguyễn Văn Cảnh

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

2

Ngô Biên Cương

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

4

Nguyễn Văn Bắc

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

5

Hoàng Văn Tình

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

 

6

Dương Đức Tuấn

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

 

7

Diêm Bích Liên

Ủy viên BTV, Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh

 

8

Ngô Đức Hải

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

9

Nguyễn Hồng Điệp

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

 

10

Bùi Văn Khước

Ủy viên BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Giang

 

11

Nguyễn Thị Kim Thanh

Ủy viên BTV, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

12

Ngô Đức Thắng

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp tỉnh

 

13

Nguyễn Thị Thêm

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

 

14

Lê Thị Thu Hương

Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh

15

Nguyễn Đức Quân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Ngạn

16

Hoàng Trung Hiếu Chủ tịch LĐLĐ huyện Hiệp Hoà

17

Nguyễn Thanh Phương Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Yên  

18

Vi Văn Ba Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thế  

19

Dương Văn Nhu Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạng Giang  

20

Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch LĐLĐ huyện Việt Yên  

21

Nguyễn Phồn Sượng Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Động  

22

Hoàng Trọng Đông Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng  

23

Ngô Quyết Thắng Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh  

24

Nguyễn Quang Thiện Chủ tịch CĐ ngành NN& PTNT tỉnh  

25

Hoàng Văn Phong Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh  

26

Chu Văn Thường Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh  

27

Nguyễn Khắc Điều Phó Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh  

28

Nguyễn Quang Tuấn

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

 

29

Ngô Đức Kiên Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh  

30

Phạm Văn Thường Phó Trưởng ban Tổ chức  

31

Nguyễn Thành Đô

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

 

32

Trương Đức Huấn Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội  

33

Trần Văn Đại Phó Chủ tịch CĐ Cục thuế tỉnh

34

Phạm Ngọc Thảo Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc  

35

Hoàng Văn Thao Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Newwing

36

Nguyễn Văn Tứ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty May Bắc Giang  

37

Vũ Duy Thông Phó Chủ tịch CĐ Công ty May xuất khẩu Hà Phong  

38

Vũ Trí Khiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam  

 

 

 

 

 

Chuyên mục: