Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2018-2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 
 

1

Nguyễn Văn Cảnh

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

2

Ngô Biên Cương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

4

Nguyễn Văn Bắc

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

5

Hoàng Văn Tình

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

 

6

Dương Đức Tuấn

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

 

7

Diêm Bích Liên

Ủy viên BTV, Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh

 

8

Ngô Đức Hải

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

9

Nguyễn Hồng Điệp

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

 

10

Bùi Văn Khước

Ủy viên BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Giang

 

11

Nguyễn Thị Kim Thanh

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục

 

12

Ngô Đức Thắng

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp tỉnh

 

13

Nguyễn Thị Thêm

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

 

14

Nguyễn Thị Kim Lan

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

 

15

Lê Thị Thu Hương

 Phó Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

16

Thân Thế Trung

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Nam

 

17

Nguyễn Đức Quân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Ngạn

 

18

Hoàng Trung Hiếu

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hiệp Hoà

 

19

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Yên

 

20

Vi Văn Ba

Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thế

 

21

Dương Văn Nhu

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạng Giang

 

22

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Việt Yên

 

23

Nguyễn Phồn Sượng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Động

 

24

Hoàng Trọng Đông

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng

 

25

Ngô Quyết Thắng

Chủ tịch CĐ ngành Công Thương

 

26

Nguyễn Quang Thiện

Chủ tịch CĐ ngành NN& PTNT

 

27

Hoàng Văn Phong

Chủ tịch CĐ ngành Y tế

 

28

Chu Văn Thường

Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng

 

29

Nguyễn Khắc Điều

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp CĐ BG

 

30

Nguyễn Quang Tuấn

Phó Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh

 

31

Phạm Văn Thường

Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

 

32

Ngô Đức Kiên

Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

33

Nguyễn Thành Đô

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

 

34

Trương Đức Huấn

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

 

35

Trần Văn Đại

Phó Chủ tịch CĐ Cục Thuế tỉnh

 

36

Phạm Ngọc Thảo

Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

 

37

Hoàng Văn Thao

Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Newwing

 

38

Nguyễn Văn Tứ

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty May Bắc Giang

 

39

Vũ Duy Thông

Phó Chủ tịch CĐ Công ty May xuất khẩu Hà Phong

 

 

Chuyên mục: