Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2018-2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 
 

1

Nguyễn Văn Cảnh

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

2

Nguyễn Văn Bắc

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

4

Lê Đức Thọ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

5

Hoàng Văn Tình

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 

6

Dương Đức Tuấn

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

7

Diêm Bích Liên

Ủy viên BTV, Trưởng Ban CS-PL và quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh

 

8

Nguyễn Hồng Điệp

 Uỷ viên BTV, Phó Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 

9

Nguyễn Thị Kim Thanh

Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

10

Bùi Văn Khước

Ủy viên BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Giang

 

11

Ngô Đức Thắng

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp tỉnh

 

12

Nguyễn Thị Thêm

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

 

13

Lê Thị Thu Hương

Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh

 

14

Nguyễn Đức Quân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Ngạn

 

15

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Yên

 

16

Dương Văn Nhu

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạng Giang

 

17

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Việt Yên

 

18

Nguyễn Phồn Sượng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Động

 

19

Hoàng Trọng Đông

Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng

 

20

Vũ Trí Khiêm

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Nam

 

21

Ngô Quyết Thắng

Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh

 

22

Nguyễn Quang Thiện

Chủ tịch CĐ ngành NN& PTNT tỉnh

 

23

Chu Văn Thường

Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh

 

24

Nguyễn Khắc Điều

Phó Trưởng Ban CS-PL và quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh

 

25

Ngô Đức Kiên

Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

26

Nguyễn Quang Tuấn

Phó Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

27

Phạm Văn Thường

Chuyên viên Ban Tổ chức kiểm tra

 

28

Nguyễn Thành Đô

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

 

29

Trương Đức Huấn

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

 

30

Trần Văn Đại

Phó Chủ tịch CĐ Cục thuế tỉnh

 

31

Phạm Ngọc Thảo

Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

 

32

Hoàng Văn Thao

Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Newwing

 

33

Nguyễn Văn Tứ

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty May Bắc Giang

 

34

Vũ Duy Thông

Phó Chủ tịch CĐ Công ty May xuất khẩu Hà Phong

 
     
 
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Chuyên mục: