Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2018-2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

 
 

1

Nguyễn Văn Cảnh

Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

2

Ngô Biên Cương

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

4

Nguyễn Văn Bắc

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

5

Hoàng Văn Tình

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

 

6

Dương Đức Tuấn

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

 

7

Diêm Bích Liên

Ủy viên BTV, Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh

 

8

Ngô Đức Hải

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

9

Nguyễn Hồng Điệp

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

 

10

Bùi Văn Khước

Ủy viên BTV, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Giang

 

11

Nguyễn Thị Kim Thanh

Ủy viên BTV, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

 

12

Ngô Đức Thắng

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp tỉnh

 

13

Nguyễn Thị Thêm

Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

 

14

Lê Thị Thu Hương

Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh

15

Thân Thế Trung

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lục Nam

 

16

Nguyễn Đức Quân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lục Ngạn

17

Hoàng Trung Hiếu

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hiệp Hoà

 

18

Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Yên

 

19

Vi Văn Ba

Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thế

 

20

Dương Văn Nhu

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạng Giang

 

21

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Việt Yên

 

22

Nguyễn Phồn Sượng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Động

 

23

Hoàng Trọng Đông

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Dũng

 

24

Ngô Quyết Thắng

Chủ tịch CĐ ngành Công Thương tỉnh

 

25

Nguyễn Quang Thiện

Chủ tịch CĐ ngành NN& PTNT tỉnh

 

26

Hoàng Văn Phong

Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh

 

27

Chu Văn Thường

Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh

 

28

Nguyễn Khắc Điều

Phó Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp CĐ BG

 

29

Nguyễn Quang Tuấn

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

 

30

Ngô Đức Kiên

Phó Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

 

31

Phạm Văn Thường Phó Trưởng ban Tổ chức

 

 

32

Nguyễn Thành Đô

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

 

33

Trương Đức Huấn

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

34

Trần Văn Đại

Phó Chủ tịch CĐ Cục thuế tỉnh

 

35

Phạm Ngọc Thảo

Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

36

Hoàng Văn Thao

Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Newwing

 

37

Nguyễn Văn Tứ

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty May Bắc Giang

 

38

Vũ Duy Thông

Phó Chủ tịch CĐ Công ty May xuất khẩu Hà Phong

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: