Công đoàn Bắc Giang tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt, việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Bác nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị các cấp công đoàn trong tỉnh luôn sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội; tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động.

         Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ sự chỉ đạo của Tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện trong đoàn viên và người lao động, trong đó liên đoàn lao động các huyện, ngành đã chọn và đăng ký rất nhiều mô hình cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Qua 3 năm thực hiện, một số mô hình đã thực sự đem lại tác dụng và hiệu quả trong chuyển biến nhận thức, việc làm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.


Bác Hồ thăm hỏi, động viên bà con nông dân

        Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của lực lượng đoàn viên công đoàn và người lao động, do vậy Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Công đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng vị trí việc làm. Trong đó, chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm... Đồng thời, xây dựng việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn đó là hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Thông qua việc đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động; quan tâm, động viên kịp thời khi có đoàn viên, người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ mái ấm công đoàn… 

        Có thể khẳng định, việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang. Mỗi tổ chức công đoàn tùy thuộc vào nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có những việc học và làm theo Bác cụ thể thiết thực. Đặc biệt trong năm 2018, với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn giải quyết những vướng mắc phát sinh, nhất là những vướng mắc trong quan hệ lao động, góp phần tạo quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.

          Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu với những cách làm cụ thể, thiết thực, với nhiều mô hình hay, hiệu quả. Đặc biệt, trong năm 2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã phát động các cấp công đoàn tập trung đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở tổ chức 01 hoạt động kỷ niệm, mỗi công đoàn cấp trên cơ sở có ít nhất 01 công trình sản phẩm mới được công nhận hoặc phần việc do công đoàn đảm nhận. Kết quả, toàn tỉnh có 5 công trình sản phẩm được công nhận với tổng trị gần 90 tỷ đồng; 309 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần hoàn thành kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm có trên 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh. Nhiều tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh đã được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Riêng đối với Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh từ năm 2013 đến nay đã có 02 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; 03 đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 02 đồng chí được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen.

        Để tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Hàng năm ở các cấp công đoàn đã có khoảng 1.000 tập thể và khoảng 1.200 cá nhân đăng ký việc làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất trong học tập và lao động như: “Tủ sách làm theo lời Bác”, “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”... đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động. Để động viên, khích lệ những tấm gương điển hình tiên tiến đó, trong năm tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động sẽ lựa chọn, biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

        Qua triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác trong các cấp công đoàn của tỉnh đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đến nay, đại bộ phận cán bộ, đoàn viên, người lao động có sự chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác của các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số đơn vị còn lúng túng trong việc xác định nội dung và đăng ký các việc làm theo; có nơi còn hình thức, chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc triển khai học tập và làm theo Bác trong công nhân lao động ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn; những tấm gương người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng còn chưa nhiều; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện còn hạn chế.

        Để tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

         Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên và người lao động, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

        Thứ hai, tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả đến các cấp công đoàn gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

         Thứ ba, các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn, chủ sử dụng lao động quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập tấm gương của Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         Thứ tư, đưa việc học tập và làm Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tích cực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động.

         Thứ năm, định kỳ kiểm tra, tổng kết hàng năm; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

          Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thời gian tới các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác sát với thực tế của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

                                                Nguyễn Huyền, Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

 

Chuyên mục: