Hội nghị tập huấn an toàn lao động

         Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019, ngày 23/11/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn an toàn lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Văn Hà, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp làm báo cáo viên; lãnh đạo Ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị

         Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, do đó môi trường lao động ngày càng được cải thiện, kỹ thuật an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động được đảm bảo nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động xảy ra và hạn chế bệnh nghề nghiệp đối với người lao động, góp phần tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 14 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm chết 12 người, bị thương 04 người, nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động là do người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và chủ quan trong việc vận hành máy móc, thiết bị. Qua đó, cho thấy công tác an toàn vệ sinh lao động ở khu vực có quan hệ lao động (doanh nghiệp) còn bộc lộ nhiều bất cập.

         Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia với người sử dụng lao động về công tác an toàn lao động tại doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, tại hội nghị các đại biểu đã được tập huấn nội dung: Tổng hợp hệ thống các chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động; kiến thức khoa học công nghệ an toàn vệ sinh lao động; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; cách xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, đào tạo về an toàn vệ sinh lao động và tổ chức vận động quần chúng làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đồng chí tham dự lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc các nội dung báo cáo viên trao đổi tại hội nghị, tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tại doanh nghiệp. Sau hội nghị, mỗi đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên có thể áp dụng những kiến thức đã được trao đổi, học hỏi tại lớp tập huấn để vận dụng, phối hợp với người sử dụng lao động, triển khai thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm giảm bớt các nguy cơ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại doanh nghiệp./.

                                              Nguyễn Thị Mơ, Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: