“Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”: Sẽ trình Bộ Chính trị chậm nhất trong tháng 12.2019

Ngày 15.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ chín (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch LĐLĐVN. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.


Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ chín (khóa XII) ngày 15.11.

Sẽ ban hành Hướng dẫn bình xét đoàn viên công đoàn xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến 3 nội dung: Tờ trình về Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; Tờ trình về việc dừng ban hành “Hướng dẫn thí điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên Công đoàn (CĐ) khu vực Nhà nước”; Tờ trình “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới”.

Sau khi đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày tờ trình về Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã đóng góp nhiều nội dung để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế trước khi ban hành.

Nhiều ý kiến băn khoăn quy trình thi tuyển có thay thế quy trình 5 bước theo Quy định số 105-QĐ/TW của Trung ương hay không? Về vấn đề này, Thường trực Đoàn Chủ tịch nhận thấy theo Quy chế thi tuyển, quy trình thi tuyển chức vụ lãnh đạo quản lý gồm có 5 bước: Đảng đoàn thống nhất chủ trương, thống nhất tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình tổ chức thi tuyển; thông báo công khai, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; Đảng đoàn phê duyệt danh sách thí sinh tham gia thi tuyển; tổ chức thi tuyển; Đảng đoàn phê duyệt kết quả thi tuyển...

Như vậy, theo Thường trực Đoàn Chủ tịch, vai trò quyết định của Đảng đoàn được thể hiện rất rõ. Đặc biệt, tại bước 3, khi Đảng đoàn phê duyệt danh sách thí sinh tham gia thi tuyển, với tiêu chuẩn, điều kiện quy định ở Điều 4 thì tất cả thí sinh được đưa vào danh sách thi tuyển đều đã đủ điều kiện bổ nhiệm theo quy định. Các bước 2, bước 4 đều được quy định rất chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch. Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch cho rằng, sau khi thực hiện quy trình thi tuyển không cần thực hiện quy trình bổ nhiệm 5 bước theo quy định số 105-QĐ/TW của Trung ương. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng thẩm quyền, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã có công văn xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương về vấn đề này.

Trước đó, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ tám, ngày 24.10.2019 cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào nội dung này. Tại hội nghị trên, đã có 15 lượt ý kiến của các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN góp ý vào Dự thảo. Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và xin ý kiến Đoàn Chủ tịch một số vấn đề của đề án, trong đó có: Phạm vi và đối tượng áp dụng; công nhận kết quả và xác định người trúng tuyển…

Về nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Khang giao Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và làm đầy đủ các nội dung, trao đổi với các cơ quan chức năng; đảm bảo thực thi khi ban hành cũng như đảm bảo tính pháp lý hồ sơ cán bộ cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng thống nhất dừng ban hành “Hướng dẫn thí điểm đánh giá, xếp loại đoàn viên CĐ khu vực Nhà nước”, thay vào đó, ban hành Hướng dẫn bình xét đoàn viên CĐ xuất sắc.


Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TLĐ lần thứ chín (khóa XII)

Sẽ trình Bộ Chính trị vào tháng 12.2019

“Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới” cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu. Các đại biểu đánh giá rất cao việc chuẩn bị của Thường trực Đoàn Chủ tịch đối với đề án này; đồng thời đóng góp nhiều nội dung liên quan của đề án.

Theo đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - góp ý, đề án cần phải làm rõ hơn một số vấn đề như: Về CĐ ngành Trung ương, nguồn kinh phí CĐ trong thời gian tới…

Còn đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam - nhấn mạnh, cần hết sức thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá được tác động đến hoạt động CĐ; đảm bảo tính ổn định của hệ thống CĐ; đồng thời phải làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp… Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - trong góp ý của mình thì nhấn mạnh tầm quan trọng trong đổi mới về tổ chức…

Kết luận về nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện đề án. Sau khi tiếp thu các ý kiến của các Ủy viên Đoàn Chủ tịch lần này, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, chậm nhất trong tháng 12.2019.