Thành phố Bắc Giang phối hợp tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động

          Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động năm 2019 và Kế hoạch phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Trung tâm y tế thành phố, trong 02 ngày 08.10 và 18.10.2019, Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm y tế thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trên 300 công nhân lao động tại Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị và Công ty TNHH SHB Bắc Hải. Tại hội nghị CNLĐ được các tuyên truyền viên của Bộ Y tế tuyên truyền, tư vấn những kiến thức về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Qua công tác hỗ trợ, tư vấn nhằm từng bước nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành của CNLĐ về dân số, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm tình trạng có thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số, tạo môi trường xã hội thân thiện. Đây là một trong  những chương trình phối hợp hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố nhằm thiết thực quan tâm, chăm lo đến người lao động tại doanh nghiệp.


Công nhân lao động được tuyên truyền pháp luật

                                                Bùi Văn Khước, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang