Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh

         Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là vấn đề mà tất cả các cấp công đoàn đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ). Do đặc thù riêng, ở mỗi cơ quan, đơn vị, ngành nghề đều có những phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động công đoàn khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

         Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngày càng hướng về cơ sở; quan tâm chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, CCVCLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục với hình thức đa dạng, phong phú; hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, CCVCLĐ tham gia. Việc tổ chức đa dạng các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa đến mọi hoạt động, công tác của CCVCLĐ. Trong công tác chỉ đạo, Công đoàn Viên chức tỉnh luôn linh hoạt, phát huy được ý chí tập thể, tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành; triển khai đồng bộ tới các công đoàn cơ sở tài khoản phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu và quản lý văn bản, thư điện tử công vụ, biểu mẫu hóa các số liệu, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế giấy tờ trong hoạt động công đoàn, khắc phục bệnh hành chính, hình thức trong hoạt động công đoàn đã đem lại thành công trong tổ chức việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đã tạo được dấu ấn và được Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

         Việc đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh được thể hiện trên một số nội dung cụ thể như sau:

        Thứ nhất: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động

        Công đoàn Viên chức tỉnh đã chủ động, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; thông tin về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế với các hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể như: tuyên truyền các hoạt động trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh; lập trang Facebook, Zalo của Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang để cập nhật, đăng tin, bài tuyên truyền tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, mô hình sáng tạo của công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn…Hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần được duy trì và phát triển mạnh mẽ với quy mô ngày càng lớn, phong phú về hình thức tổ chức, thu hút đông đảo CCVCLĐ tham gia, như: Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ CCVCLĐ chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tham dự Hội diễn, có 69 tiết mục đặc sắc với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, CCVCLĐ; hội diễn đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, tạo sự lan tỏa, đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự đoàn kết gắn bó, thống nhất giữa CCVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị.

         Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 100% các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện, bám sát chủ đề từng năm, gắn với nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; ngày càng xuất nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác, tận tụy, hết lòng phục vụ Đảng, phục sự cho Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. 05 năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đăng ký thực hiện 26.771 việc làm theo Bác; có 365 tập thể, 474 cá nhân điển hình tiên tiến được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị biểu dương, khen thưởng; 37 tập thể, 138 cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen thưởng; 454 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Công đoàn Viên chức tỉnh tăng cường tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm; trong đó, đã tổ chức gặp mặt, tặng quà nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công cơ sở; nữ ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh, nữ đoàn viên công đoàn là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Tổ chức hội nghị chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình cho 800 nữ CCVCLĐ... Từ đó đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tới mọi hoạt động của tổ chức công đoàn.

         Thứ hai: Quan tâm, làm tốt công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và các hoạt động xã hội

         Công đoàn Viên chức tỉnh đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn. Trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế, bảo hiểm thất nghiệp tại 40 cơ quan, đơn vị. Các công đoàn cơ sở đã tham gia xây dựng quy chế, quy định, nội quy cơ quan, đơn vị có liên quan đến CCVCLĐ; tham gia và có tiếng nói hiệu quả tại các hội đồng nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tích cực phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị cải thiện môi trường, điều kiện làm việc. Công đoàn các cơ sở đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, từng bước cải thiện thu nhập cho đoàn viên công đoàn. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm dân chủ, minh bạch, tôn trọng, đoàn kết.

         Công đoàn Viên chức tỉnh quan tâm tổ chức thăm, tặng quà hàng trăm lượt đoàn viên, CCVCLĐ ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo; vợ, chồng, con khuyết tật, ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo. Thăm, tặng quà đoàn viên là thương binh, con liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 68,3 triệu đồng; phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm, tặng 140 triệu đồng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh. Tuyên truyền, vận động CCVCLĐ ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Tiết kiệm vì nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn” được 265 triệu đồng; vận động 858 lượt CCVCLĐ tham gia hiến được trên 600 đơn vị máu; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Bộ Tài chính hỗ trợ 03 đoàn viên có khó khăn về nhà ở kinh phí xây, sửa chữa nhà ở với số tiền 95 triệu đồng.

          Thứ ba: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

         Để công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; giỏi việc nước, đảm việc nhà…cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung thi đua, triển khai theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nội dung, biện pháp thi đua, khen thưởng với nhiều hình thức phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa. Công đoàn Viên chức tỉnh đã ký chương trình phối hợp với Sở Nội vụ về tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, hàng năm phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong cơ quan, đơn vị... Với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ CCVCLĐ những năm qua đã góp phần quan trọng trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bắc Giang. Tính từ năm 2013-2018, chỉ số PCI của Bắc Giang luôn có sự cải thiện, năm sau cao hơn năm trước; theo kết quả công bố chỉ số PAPI năm 2018, tỉnh Bắc Giang xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố, tăng 23 bậc so với năm 2017.

         Năm 2018, 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thành công Lễ tôn vinh CBCCVCLĐ tiêu biểu, có 108 CBCCVCLĐ tiêu biểu được khen thưởng, trong đó 30 CBCCVCLĐ được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Phát động và tổng kết đợt thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong CCVCLĐ chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, có 35 công chức, viên chức; 03 chủ tịch CĐCS tiêu biểu, 01 cán bộ công đoàn chuyên trách được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

         Thông qua các phong trào thi đua có 97 đề tài, dự án, mô hình khoa học; 2.078 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng sáng tạo được nghiệm thu, công nhận, triển khai ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính…có 07 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 01 cá nhân đạt giải nhì Cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động”; 07 tập thể, 04 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; 34 tập thể; 117 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ, bằng khen; 34 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; Công đoàn Viên chức tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen.

          Tuy nhiên, hoạt động công đoàn còn một tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: một số ít cán bộ công đoàn cơ sở chưa tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, còn lúng túng trong chỉ đạo hoạt động tổ công đoàn, công đoàn bộ phận. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức có đơn vị còn hình thức, chưa đúng quy trình, nội dung theo quy định. Một số công đoàn cơ sở chậm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động; các phong trào thi đua...

        Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

         1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc cho đoàn viên, CCVCLĐ với hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, CCVCLĐ và loại hình công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

         2. Chủ động tổ chức phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị với các hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp. Mỗi phong trào thi đua phát động cần rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức.

         3. Đa dạng các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, CCVCLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CCVCLĐ, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đoàn viên, CCVCLĐ. Vận động CCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

         4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, CCVCLĐ lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         5. Thực hiện toàn diện, chất lượng công tác nữ công công đoàn, chăm lo tốt hơn nữa cho con đoàn viên, CCVCLĐ. Thực hiện tốt việc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

                                        Nguyễn Thị Thêm - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

 

 

 

Chuyên mục: