Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Phan Văn Anh đã gửi thư chúc mừng.