Lục Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở

         Trong 2 ngày 07, 08.10.2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lục Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn cho 170 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoànLao động huyện và chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.


Quang cảnh của Hội nghị tập huấn

         Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt nội dung về công tác tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở; đồng chí Nguyễn Khắc Điều, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt về nội dung công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; đồng chí Ngô Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt về công tác tài chính công đoàn và đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh giảng về công tác kiểm tra của công đoàn.  

        Thông qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có đủ trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới./.

                                                                    Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam