Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phối hợp tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

         Thực hiện Kế hoạch số 44/KH - LĐLĐ ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật trong công nhân lao động năm 2019. Trong các ngày 04.10 và 08.10.2019,  Nhà Văn hóa Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam, Liên đoàn Lao động thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 150 công nhân lao động của Công ty TNHH may mặc xuất nhập khẩu CNF, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam và 100 công nhân lao động của Công ty cổ phần quản lý công trình Đô thị Bắc Giang.


Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền tại Công ty TNHH may mặc xuất nhập khẩu CNF

       


Hội nghị tuyên truyền tại Công ty cổ phần quản lý công trình Đô thị Bắc Giang.

         Tại các hội nghị, công nhân lao động đã được các báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động (trong đó tập trung vào nội dung chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi);tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao đông. Tại đây, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đã phát gần 1.000 tờ rơi tuyên truyền tới người lao động lao động. Thông qua hội nghị đã từng bước nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội cho người lao động, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của công nhân lao động và người sử dụng lao động trog việc tôn trọng, chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, qua đó tạo điều kiện để thúc đẩy  sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp./.


Cán bộ nhà Văn hóa Lao động tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động tại Công tyTNHH may mặc xuất nhập khẩu CNF 

                                                        


Cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố phát tờ rơi tuyên truyền cho công nhân lao động tại Công ty cổ phần quản lý công trình Đô thị Bắc Giang. 

                                 Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh