Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2019

         Ngày 01/10/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban  công tác công đoàn 9 tháng đầu năm để đánh giá kết quả đạt được 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.  Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; trưởng, phó các ban, Văn phòng, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh; giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị giao ban

         Trong 9 tháng đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; triển khai, tổ chức thực hiện đến nay đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Các cấp công đoàn đã tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; tập trung thực hiện các hoạt động đại diện,chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ. Công tác thi đua, nhất là thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đã được chú trọng với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng và thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác  tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn được đẩy mạnh. Công tác vận động nữ CNVCLĐ, công tác tài chính và công tác kiểm tra công đoàn tiếp tục được quan tâm.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, giáo dục tại doanh nghiệp còn ít, chậm đổi mới nội dung, phương pháp; công tác nắm bắt và tham gia giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp có số nợ lớn, thời gian dài chưa quyết liệt; còn nhiều doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm, các chế độ về bảo hiểm của nhiều lao động chưa được giải quyết; tiến độ cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên và cập nhật dữ liệu đoàn viên lên hệ thống còn chậm; việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa công đoàn với các đối tác chưa được quan tâm đúng mức, chưa có nhiều đoàn viên được thụ hưởng từ các thỏa thuận hợp tác với các đối tác…

         Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận kết quả đã đạt được 9 tháng đầu năm và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2019, trong đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động; tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; làm tốt công tác thu, nộp kinh phí công đoàn đảm bảo hoàn thành dự toán Liên đoàn Lao động tỉnh giao; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp dưới và cấp mình…

                                           Hà Hiển, Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: