Hội nghị công tác tài chính năm 2019

         Ngày 18.9.2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị công tác tài chính năm 2019, đánh giá hoạt động tài chính công đoàn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp cuối năm. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tình; các đồng là chủ tịch, cán bộ kế toán của các công đoàn cấp trên cơ sở.


Quang cảnh Hội nghị

         Ngay từ đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, tập trung chỉ đạo việc xây dựng dự toán, công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Các cấp công đoàn cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả, chỉ tiêu thu năm 2019. Công tác quản lý sử dụng tài chính công đoàn cũng được quan tâm và thực hiện theo đúng Luật Công đoàn và những quy định về công tác tài chính của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai và hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc tổ chức thực hiện các quy định trong công tác tài chính công đoàn. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn về tài khoản Công đoàn Việt Nam thực hiện và triển khai tích cực. Bên cạnh những ưu điểm cũng còn những hạn chế, tồn tại như: Còn có những doanh nghiệp chưa thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; đa số doanh nghiệp đã thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên nhưng tỷ lệ thấp; việc phân cấp thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên cơ sở còn gặp khó khăn vì các doanh nghiệp muốn trực tiếp đóng kinh phí cho công đoàn cơ sở sau đó thực hiện việc trích nộp lên công đoàn cấp trên; một số công đoàn cấp trên cơ sở còn thiếu đội ngũ kế toán chuyên sâu; việc triển khai thu kinh phí ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thu đạt thấp.

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ công tác tài chính trong thời gian tới như sau: Tập trung vận động, đôn đốc, phối hợp với cấp ủy và chính quyền trong việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; các cấp công đoàn cần bám sát vào dự toán năm 2019 đã được cấp trên phê duyệt; thực hiện nghĩa vụ nộp kinh phí về công đoàn cấp trên; tập trung việc sửa chữa, cải tạo, xây mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc; giao Ban Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng việc thu, chi tài chính công đoàn và tập trung hướng dẫn các cấp công đoàn báo cáo quyết toán thu- chi ngân sách công đoàn năm 2019 và xây dựng dự toán năm 2020./.

                                                 Ngô Đức Kiên – Phó Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

Chuyên mục: