Vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn

Sáng 9.9, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ Bảy (khóa XII), đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Tờ trình Về việc xây dựng Đề án “Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2019-

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, thực tế hiện nay chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam  nói chung còn thấp so với khu vực và thế giới. So với yêu cầu phát triển đất nước, nguồn nhân lực còn yếu cả về trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng, tác phong, ý thức, sức khỏe; hạn chế về tư duy toàn cầu, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, với áp lực cao hoặc công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế xanh, nâng cao năng lực canh tranh của ngành, đia phương và quốc gia, phát triển bền vững đất nước đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải được cải thiện đáng kể, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.


Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Mục tiêu của đề án là tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn và người sử dụng trong việc nâng cao chất nguồn nhân lực. Phấn đấu tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và tác phong làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần tăng năng suất lao động cá nhân, tăng tiền lương, thu nhập của người lao động, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, tạo việc làm bền vững cho người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.

Đề án cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể; đề xuất 7 nhóm giải pháp để thực hiện. 


Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó có tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, sức khỏe, đời sống tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của các bên; chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung này, bày tỏ sự ủng hộ đối với đề án. Đồng chí Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đánh giá cao việc xây dựng đề án, nhưng cho rằng cần tính toán thêm trên cơ sở khoa học trong việc đặt ra các chỉ tiêu.

Tương tự, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho rằng, cần nhấn mạnh vấn đề nâng cao năng suất lao động trong đề án; đồng thời cần tính toán, xem xét lại một số chỉ tiêu đặt ra…

Theo Báo Lao động điện tử