Giới thiệu chung

        Hiện nay sự nghiệp đổi mới đang đi vào chiều sâu, sự phát triển của khoa học, công nghệ và sự bùng nổ về thông tin đang diễn ra nhanh chóng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học của CNVCLĐ được nâng lên, cùng với quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, vấn đề đặt ra cho tổ chức Công đoàn là phải đổi mới toàn diện, nội dung và phương thức hoạt động, nhất là trên lĩnh vực truyền thông nhằm chuyển tải thông tin hoạt động phong phú và đa dạng của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hữu ích đến người lao động. 

        Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phản ảnh bức tranh toàn cảnh về chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của cả hệ thống Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, nêu gương những điển hình tốt; chuyền tải các quy định về chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; Góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trau đồi kiến thức và năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVC-LĐ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước.
       Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang lần đầu tiên ra mắt bạn đọc chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sơ suất , rất mong sự đóng góp của các đồng chí để giúp cho trang thông tin ngày càng phong phú về nội dung, hấp dẫn lôi cuốn về hình thức.

 

Chuyên mục: