Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chung về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn

Sáng 3.7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo về một số vấn đề cơ bản trong đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn với sự tham dự của nhiều chuyên gia, cán bộ công đoàn... Đồng chủ trì Hội thảo có ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.


Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, mục đích chung của việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn là sửa đổi, bổ sung một số điều khoản mà tổng kết thi hành gặp vướng mắc, khó khăn cũng như các vấn đề mới phát sinh từ thực tế mà luật chưa điều chỉnh; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chung về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn trước yêu cầu của hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng về tổ chức công đoàn, tạo cơ sở pháp lý cho sự đổi mới và nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện của người lao động; Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Sỹ Lợi, tổ chức Công đoàn đã tích cực sửa đổi Luật Công đoàn để đồng hành với Bộ luật Lao động. Luật Công đoàn không sửa đổi toàn diện mà chỉ sửa đổi một số điều không còn phù hợp. Về đối tượng điều chỉnh, ông cũng thống nhất với Ban soạn thảo đó là: Cơ bản giữ nguyên, bổ sung đối tượng là người lao động nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam.

Còn theo Giáo sư Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Hiến pháp năm 2013 dành Điều 10 để quy định riêng về tổ chức Công đoàn Việt Nam. Như vậy, cần nhìn nhận tổ chức Công đoàn là một thiết chế đã được hiến định. Ông cho rằng, cần quy rõ về mặt tổ chức của Công đoàn Việt Nam khi sửa đổi Luật Công đoàn và cần quy định về trình tự và thủ tục thực hiện quyền của Công đoàn trong các mối quan hệ xã hội...

Trao đổi tại Hội thảo, ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng vấn đề phân biệt đối xử, hành vi chống công đoàn trên thực tế diễn ra rất tinh vi, nhiều hành vi chống công đoàn nhưng có vỏ bọc hợp pháp. Đây là vấn đề quan trọng nên Công ước 98 dành 2 điều về nội dung này. Ông cũng đề nghị, sửa đổi Luật Công đoàn cần phải quan tâm đến việc bảo vệ cán bộ công đoàn kể cả khi thôi không tham gia công đoàn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung, như: tổ chức bộ máy tại công đoàn các cấp; tài chính công đoàn; mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn Việt Nam với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; các hành vi phân biệt đối xử và can thiệp, thao túng chống công đoàn; quyền công đoàn và quyền của đoàn viên...

Kết thúc Hội thảo, Phó Chủ tịch TLĐ Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, mang tính định hướng cao và cho biết Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, sửa chữa với tinh thần tiếp thu tối đa.

                                          Theo Congdoan.vn